Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rolka rolce nierówna(...)

Według najnowszego raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyklingu. W raporcie analizowano praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, Met(...)
»

Zawodowa etyka audytora e(...)

Dyrektywa EPBD 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została wdrożona w styczniu 2009 r. Jej celem była poprawa jakości energetycznej nowych budynków oraz obiektów poddawanych modernizacji, a także stworzenie mechanizmów rynkowych dla rozwoju budownictwa energooszczędnego. Po roku od wdrożenia dyrektywy nie można stwierdzić, że implementacja prawa unijnego pozwoliła osiągnąć sukces w(...)
»