Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zdalny odczyt wodomierzy(...)

W dobie wciąż rosnących kosztów, które tak naprawdę są trudne do przewidzenia nawet przez największych ekspertów, trzeba zastanowić się, co zrobić, by firma nie musiała ponosić zbędnych kosztów i nadprogramowo zamrażać swoich dochodów.  W każdym przedsiębiorstwie system odczytu wodomierzy opierał się lub nadal opiera się na odczycie dokonywanym przez inkasenta (w zależności od rodzaju odbiorcy, umowy na dostawę wody, regulaminu firmy wo(...)
»

Kodeks dobrych praktyk zu(...)

Polska, jako kraj członkowski UE, musi stosować normy unijne w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). W ramach kampanii „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” stworzono więc Kodeks dobrych praktyk zużytego sprzętu, by propagować ideę podnoszenia standardów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu. Sama potrzeba stworzenia zasad dobrych praktyk zrodziła się z chęci poprawy standardów na rynku elektroodpadów, na którym – jak si(...)
»