Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dotacje unijne zachętą dl(...)

W ostatnich latach wzrasta znaczenie działań proekologicznych i przyjaznych środowisku. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej jest coraz częściej eksponowana, szczególnie w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. Wraz z przystąpieniem do UE również Polska musiała sprostać surowym wymaganiom w zakresie gospodarki odpadami, wynikającymi z Traktatu Akcesyjnego oraz dalszych regulacji prawnych. Gospodarka odpadami obejmuje sze(...)
»

Skażenia inspirują postęp(...)

Krzysztof Lewnadowski Wielu z właścicieli nieruchomości przemysłowych prędzej lub później dowiaduje się, że siedzi na bombie. Niefrasobliwe praktyki z pozbywaniem się odpadów, przez wylewanie ich do ścieku lub bezpośrednio w ziemię, były przez lata zasadniczym sposobem likwidacji problemu trujących produktów ubocznych działalności fabryki. W wielu krajach takie działania są zabronione prawem. W Polsce elementem szczególnie delikatnym jest problem prawidłowego zagospo(...)
»