Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W kierunku trwałego rozwo(...)

Pojęcie trwałego rozwoju nabrało szczególnego znaczenia po ogłoszeniu w 1987 r. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju raportu pt. „Nasza wspólna przyszłość”. Istotą trwałego rozwoju jest wymaganie, by jakość życia ludzkiego nie malała z upływem czasu. Nie ma ona wartości absolutnej i zależy m.in. od poziomu rozwoju, cywilizacji, kultury czy klimatu. Potrzebny jest harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który zależy nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale (...)
»

Czy biopaliwa to kolejna (...)

Zanim Urząd Regulacji Energetyki otrzyma wszystkie zbiorcze zestawienia za cztery kwartały minionego roku, dotyczące ilości oraz kierunku zakupów biokomponentów przez podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), można, a nawet należy pokusić się o pewne konkluzje odnośnie przyszłości tego rynku. Utrwala się niekorzystna tendencja dotycząca realizacji NCW1 poprzez dokonywanie zakupów biokomponentów od firm zagra(...)
»