Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niewielka poprawa(...)

Zenon Świgoń Statystyka dotycząca ścieków w 1999 r. wygląda nieco lepiej niż w 1998 r., ale wynika to w gruncie rzeczy z ubożenia społeczeństwa i poszukiwania oszczędności. Niestety nadal na jedną gminę nie przypada jeszcze nawet jedna oczyszczalnia komunalna. Na podkreślenie zasługuje natomiast systematyczny wzrost liczby oczyszczalni biologicznych i z podwyższoną redukcją związków biogennych. Wytyczna 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku o oczyszczaniu ścieków bytow(...)
»

Kryteria zniesienia statu(...)

  Komisja Europejska przyjęła 31 marca br. pierwsze rozporządzenie w sprawie kryteriów określających zniesienie statusu odpadu dla złomu stali, żeliwa oraz aluminium. – W odpadach trzeba dostrzec cenne źródło zasobów, a przyjęte dziś kryteria zniesienia statusu odpadu w przypadku strumieni materiałów ma rzeczywiście umocnić przemysł i usługi na rynku recyklingu – wykonaliśmy tym samym ważny krok w kierunku budowania w Europie zasoboosz(...)
»