Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kryteria dopuszczenia odp(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Opracowanie kryteriów i procedur przyjmowania odpadów na składowiskach, które znalazły się w decyzji Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 2002 r. (decyzja nr 2003/33/EG – Dziennik Urzędowy Unii nr L 011 z 16. 01. 2003 r. str. 27), zostało zapowiedziane już w Dyrektywie składowiskowej 1999/31/UE z 26 kwietnia 1999 r. Wtedy, jednocześnie z Dyrektywą, ukazały się jako Aneks II tylko ogólne wymagania odnośnie kryteriów i procedur(...)
»

Bardziej zielone miasta z(...)

Wsparcie dla zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów, rozwój zieleni w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych, promowanie systemów regeneracji i wymiany powietrza – to część zadań, na które samorządy mogą starać się o dofinansowanie na poprawę jakości życia w miastach za pośrednictwem NFOŚiGW. W marcu rozpocznie się kolejny nabór. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca (IW) drugiej osi priorytetowej Programu O(...)
»