Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Usługi publiczne w strukt(...)

Podstawowym zadaniem planowania przestrzennego w skali lokalnej jest określanie przeznaczenia terenów wraz z definiowaniem zasad i warunków ich zabudowy lub zagospodarowania. Szczególnie istotne znaczenie w tym nieustannym procesie kreowania wizji struktury urbanistycznej miasta posiada wyznaczanie stref i miejsc lokalizacji działalności gospodarczej. Od aktywności inwestorów na miejscowym rynku oraz możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorczości z(...)
»

Stanowisko PIGEO do proje(...)

Przedstawiony opinii publicznej zestaw nowych uregulowań prawnych, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, nie spełnia, w opinii PIGEO wymienionych celów. Ponadto nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do krajowego systemu prawnego dyrektywy 2009/28/WE. Najważniejsze zarzuty Najważniejsze zarzuty dotyczą następ(...)
»