Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Na półce z książkami(...)

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA ROLNICTWA Cena 48,80 zł Pierwszy film przedstawia możliwości wykorzystania najważniejszych źródeł energii odnawialnej w rolnictwie. Autorzy podjęli aktualny, o rosnącym znaczeniu, problem z perspektywy rolnictwa i energetyki, pokazując w sposób przejrzysty, jak można wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych w wybranych pr(...)
»

Stare wykładziny w zapraw(...)

Zużyte włókiennicze pokrycia podłogowe, zgodnie ze strategią gospodarowania odpadami, nie powinny być deponowane na składowiskach, lecz wykorzystywane w możliwie największym stopniu1. Duże koszty inwestycyjne są przeszkodą we wprowadzeniu recyklingu surowcowego tych odpadów, a brak odpowiedniej spalarni przemysłowej uniemożliwia recykling energetyczny. Możliwy jest natomiast recykling materiałowy, polegający na segregacji zużytych wykładzin i ich rozdrabnianiu, a następnie dodawa(...)
»