Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przyczyny i ocena awaryjn(...)

Każde przerwanie ciągłości oraz uszkodzenie sieci wodociągowej, powodujące częściową lub całkowitą niezdolność do pracy tej sieci, która zapewniałaby prawidłową dostawę wody do odbiorców pod niezbędnym ciśnieniem i w odpowiedniej ilości, nazywamy awarią sieci1. W dwóch poprzednich wydaniach „Wodociągów-Kanalizacji” omówione zostały awarie rurociągów z różnych materiałów oraz dwie z najczęstszych przyczyn awarii – mróz i korozja. W niniejszej, ostatniej części artykułu przeds(...)
»

Niesprawność gmin w polit(...)

Nie budzi chyba żadnych wątpliwości, że obecny system gospodarki przestrzennej jest pod wieloma względami wadliwy. Stąd też biorą się zróżnicowane próby jego naprawienia. Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, koncepcje zawarte w „Planie Morawieckiego” czy też sam projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego to tylko niektóre próby naprawienia systemu gospodarki przestrzennej. Władza centralna od wielu już lat nie potrafi skutecznie się uporać z t(...)
»