Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Technologie energetyczne (...)

Utylizacja biomasy i odpadów komunalnych może odbywać się w przedpaleniskach – jest to tzw. technologia Holtera. Istotą tej technologii jest odzyskanie i wykorzystanie ciepła powstającego przy spalaniu paliwa z odpadów w komorze paleniskowej kotła pyłowego. Spalanie w przedpaleniskach i zgazowanie Proces spalania odbywa się dwustopniowo: najpierw w przedpalenisku zwanym paleniskiem satelitarnym (rys. 1), a następnie w komorze spalania kotła pyłowego. (...)
»

(...)

Za nami dwa rekordowo upalne miesiące. Maj i czerwiec 2018 r. przeszły już do historii jako jedne z najbardziej suchych okresów w ostatnich latach. Firmy wodociągowe apelowały o racjonalne korzystanie z wody, notując jej rekordowe zużycie. Jednocześnie nie oszczędzały nas gwałtowne ulewy. W Łodzi jedna z nich spowodowała wielomilionowe straty. Czy jesteśmy przygotowani do tak ekstremalnych zjawisk pogodowych, które – jakże często – pociągają za sobą awarie i konieczność podjęcia szy(...)
»