Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Priorytet to nowa oczyszc(...)

Przed laty inwestycje ekologiczne w regionie konińskim były przede wszystkim domeną wielkich zakładów przemysłowych - Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, czy też Huty Aluminium Konin SA. Wielomilionowe nakłady finansowe na modernizację urządzeń emitujących zanieczyszczenia oraz nowoczesne oprogramowanie i oprzyrządowanie sprawiły w efekcie, że przedsiębiorstwa te dysponują obecnie najnowocześniejszymi systemami tego typu w Europie. Samorząd koniński inwestycjom o charakterze ekologiczny(...)
»

Regionalne Biuro Informac(...)

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. (patrz wywiad z jej prezesem CzE nr 3/2002) ma bogate doświadczenie w upowszechnianiu informacji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Prowadzi od wielu lat studia na temat potencjału zasobów energii odnawialnych w regionie. BAPE wykonała założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla kilkudziesięciu gmin. Agencja przygotowała również wiele inwest(...)
»