Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zakaz składowania odpadów(...)

W części pierwszej artykułu skupiono się na problemach z terminologią w zakresie składowania odpadów. Omówiono pojęcia „deponowania odpadów”, „składowiska” oraz „odzysku odpadów”, a także kwestie rozróżnienia takich czynności jak magazynowanie czy legalne składowanie.   Uporządkowanie stosowanej dla składowania odpadów terminologii jest o tyle ważne, iż terminy takie jak sk(...)
»

Transport publiczny finan(...)

Tabor miejski w polskich miastach jest przestarzały. Większość autobusów nie spełnia norm w zakresie emisji dwutlenku węgla. Powoli wycofywane są z użycia autobusy i tramwaje, otrzymywane masowo w latach dziewięćdziesiątych jako dary z krajów UE. W ten sposób Europa Zachodnia przerzuciła na Wschód obowiązek złomowania miejskiego taboru. Jednocześnie jasne priorytety UE w zakresie rozwijania transportu zrównoważonego pozwalają na finansowanie z unijnej kasy zbiorowego transportu miejskiego.(...)
»