Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Działalność gospodarcza n(...)

Tereny chronione cechują się wybitnymi walorami środowiska przyrodniczego oraz kulturowego. Są więc miejscami atrakcyjnymi krajoznawczo i przyciągają uwagę człowieka, łaknącego kontaktu z naturą w jej najbardziej autentycznym wymiarze. Okazują się także atrakcyjne dla inwestorów, pragnących wykorzystać potencjał cennego środowiska przyrodniczego do oferowania usług turystycznych. Rozkwit turystyki u ujścia Warty Na obszarach(...)
»

Spalajmy dobrze(...)

Budowa spalarni wzbudza wiele niepokojów społecznych, związanych m.in. ze stanem powietrza. Jednak dużo osób spala odpady w domach. Czy emisja ze spalarni jest bardziej lub tak samo szkodliwa, jak emisja spalin z domowych pieców? To jest poważny problem w Polsce. Część społeczeństwa obawia się spalarni odpadów i z tego powodu są często przeciwni ich budowie. Uważają, że wybudowanie i funkcjonowanie takiej instalacji oznacza pogorszenie jakości powietrza, a w konsekw(...)
»