Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakość wody do spożycia -(...)

Ostateczna postać rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stanowi wyraźną modyfikację projektu rozporządzenia, jaki pojawił się na stronach Ministerstwa Zdrowia już 25 sierpnia 2006 r. i został poddany społecznej dyskusji. W przedmiotowym rozporządzeniu znalazło się wiele nowych uregulowań. Zapisy nowego rozporządzenia1 dotyczą m.in. wymagań odnośnie jakości wody, sposobu oceny przydatności wody, minimalnej częstotliwości badań wody (...)
»

Bolesne konsekwencje(...)

Nieprzestrzeganie przez zarządzającego składowiskiem odpadów instrukcji jego eksploatacji może być brzemienne w skutkach. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał prawomocną decyzją użytkowanie zlokalizowanego niedaleko Poznania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Historia tego składowiska sięga połowy lat 90. Kolejno projektowano i oddawano do użytkowania cztery kwatery składowiska typu nadpoziomowego. Zarządzający posiada decyzje o poz(...)
»