Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O edukacji ekologicznej w(...)

Jesień zaznaczyła się w Wielkopolsce kilkoma różnymi przeglądami działań w zakresie edukacji ekologicznej w regionie. W efekcie widać, że niemała jest liczba instytucji i organizacji w taką działalność zaangażowanych, a ich oferta jest różnorodna. To dobrze, bo potrzeby w tym zakresie są bardzo duże. Najważniejszą imprezą ze względu na liczbę uczestników (wystawców i zwiedzających) oraz charakter było V Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM zorganizowane podcz(...)
»

W trosce o czystsze powie(...)

Od 13 lat Fundacja EkoFundusz w ramach swej działalności dofinansowuje projekty związane z ochroną środowiska w Polsce. Około 50% wszystkich udzielanych przez nią dotacji stanowią środki przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć służących ograniczeniu emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu) oraz emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu (ochrona powietrza). Zgodnie z podjętą na początku istnienia EkoFunduszu decyzją Zarządu Fundacji realizacja najciekawszych(...)
»