Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Nasze myśli coraz częściej uciekają do wypoczynku w górach, nad morzem czy też nad jeziorem – w gronie rodzinnym i z dala od trosk dnia codziennego. Jednak, jak to się mówi: „najpierw praca, później przyjemności”. Zdaje się, że tą samą zasadą kieruje się wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk, który podczas jednej z ostatnich konferencji organizowanych przez firmę Abrys przedstawił aktualny stan prac w Ministerstwie Środowiska, a trzeba przyznać, że sporo się tam dzieje (str. 41). (...)
»

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Najczęściej społeczną odpowiedzialnością biznesu zainteresowane są duże firmy. Jednak w związku z tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dominującą rolę w polskiej gospodarce, również one powinny zaangażować się w realizację koncepcji CSR. W dobie rosnącej troski o stan środowiska przyrodniczego także od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należy oczekiwać poprawy ich relacji z otaczającą przyrodą. Stanowi to ważny element społecznej odpowiedzialności bi(...)
»