Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sprzęt do eksploatacji si(...)

Jaka jest nasza sieć kanalizacyjna, nie każdy chyba wie. Najwięcej informacji możemy oczywiście otrzymać bezpośrednio u kierowników sieci w zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych.   To oni znają każdą rurę, studzienkę i miejsca, gdzie mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym czasie awarie. Większość społeczeństwa stara się tego skrytego pod ziemią problemu nie dostrzegać. Larum podnosi się dopiero wtedy, gdy np. tuż przed świętami Bożego Narodzeni(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Promowanie działań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w obszarze infrastruktury komunalnej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Zagadnienie to stanowi również jeden z głównych obszarów, na których opiera się przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej pn. „Europa 2020”. Głównym celem strategii jest o(...)
»