Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dobór instrumentów finans(...)

Agata Michałkowska Reforma administracyjna w Polsce, poszerzając kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, postawiła jednocześnie przed nimi nowe zadania. W rezultacie przemian ustrojowo-gospodarczych samorząd terytorialny musi stawić czoło ogromowi potrzeb w zakresie nowych inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz modernizację i rozbudowę już istniejącego majątku. Przedsięwzięcia infrastrukturalne wymagają jednak wydatkowania funduszy, które z reguły znaczni(...)
»

Bliżej hortiterapii (...)

Czym jest i jak się ją prowadzi? Jakie jej efekty są zauważalne po cyklu zajęć? Hortiterapię można rozumieć jako terapię ogrodniczą, która wykorzystuje zajęcia w ogrodzie oraz przebywanie wśród roślin do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka. Wskazuje się, że korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin oraz aktywność związana z ich uprawą i pielęgnacją objawiają się w postaci lepszej kondycji ludzkiego organizmu, rozwoju emocjonalnego i umysł(...)
»