Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe perspektywy - z Jack(...)

Po wielu latach podchodów, FAUN zdecydował się intensywniej zainwestować pieniądze na polskim rynku. Dlaczego decyzja dojrzewała tak długo? Prawidłowością wydaje się, że im terytorialnie bliższy Polsce koncern, tym bardziej nieufny. Obserwuję taką prawidłowość od lat osiemdziesiątych, kiedy pojawili się pierwsi zagraniczni inwestorzy. Bardzo trudno było przekonać naszych sąsiadów. Bliskość ma tą wadę, że można patrzeć na nas „zza miedzy” i ostrożnie inwestować tylko(...)
»

Monitoring składowisk odp(...)

Istotnym problemem integracji Polski z Unią Europejską jest dostosowanie ustawodawstwa do regulacji obowiązujących we Wspólnocie. Wyrazem chęci sprostania nowym wymogom w dziedzinie ochrony środowiska, jest powstanie w ostatnich latach szeregu aktów prawnych. Przepisy dotyczące odpadów regulują gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, wymogi dotyczące poziomów odzysku i recyklingu, określają obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami oraz zawierają ich klasy(...)
»