Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ostatnie lata potwierdziły, że Wielkopolska stawia nie tylko na przemysł i handel, ale również na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Najlepszymi tego dowodami są liczba oraz skala zrealizowanych inwestycji. Wielkopolanie nie lubią rzucać słów na wiatr. Umiejętnie za to wykorzystują jego potencjał w energetyce. W województwie zwiększa się też udział energii pozyskiwanej z innych źródeł odnawialnych, m.in. ze słońca i spalania biomasy. W latach 2007-2014 udało się także zakończyć wiel(...)
»

Finansowanie inwestycji p(...)

Leasing różnego rodzaju dóbr i usług stał się szansą na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie poprzez kredyty czy środki własne przysparzało wiele problemów natury fiskalnej. Dzięki tej nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie i niewymagającej angażowania dużych środków własnych formie mogą być również finansowane inwestycje w ochronę środowiska. Leasing jest drugim po kredytach wykorzystywanym przez MŚP źródłem(...)
»