Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków na Ż(...)

Artykuł opisuje przykład zastosowania rur tworzywowych w dużym projekcie inwestycyjnym. Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin objętych inwestycją i dostosowanie jej do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Inwestycja dotyczy budowy nowoczesnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w 11 gminach powiatu żywieckiego: Gilowicach, Jeleśni, Koszarawie, Lipowej, Łodygowicach, Milówce(...)
»

KPGO 2014. Cz. II. Wykorz(...)

  Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, najbardziej pożądanym działaniem jest zapobieganie ich powstawaniu.   Hierarchia została określona w art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22 listopada 2008 r.) i jest stosowana podczas ustalania priorytetów w przepisach prawa i polityce(...)
»