Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa z olejów roslin(...)

Ustawowe uregulowanie sprawy biopaliw jest ze wszech miar konieczne. Dotychczasowe dyskusje, nie oparte na żadnych sensownych przesłankach, a już zwłaszcza na wynikach badań – w tym przeprowadzonych w kraju – wprowadziły wiele zamieszania. Zamieszania tego można byłoby uniknąć, gdyby ustawa o biopaliwach zawierała cztery ustępy. Po pierwsze, definicję biopaliwa jako produktu pochodzącego z zasobów odnawialnych (bez wymieniania poszczególnych produktów). Biopaliwem (a (...)
»

Zmiana ustawy o ZSEE(...)

Do 14 lutego br. państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek wdrożyć do swojego systemu prawnego zapisy dyrektywy 2012/19/UE. Jedynie dwa kraje zdążyły zrobić to w terminie (Wielka Brytania i Rumunia). W przypadku Polski to nie czas będzie miał decydujące znaczenie, lecz jakość aktu prawnego, który powstanie. Stoimy przed ogromną szansą na stworzenie zdrowego systemu, w którym wyeliminowane zostaną błędy poprzedniej ustawy, jak również uda się zminimaliz(...)
»