Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Uciążliwe grzyby(...)

Mączniaki prawdziwe, czyli grzyby z rzędu Erysiphales, to jedne z najgroźniejszych sprawców chorób roślin. Choć łatwo je rozpoznać, to ich zwalczanie sprawia wiele kłopotu. Mączniaki prawdziwe pojawiają się w postaci białego mączystego nalotu i widocznie porażają rośliny. Mączniak prawdziwy na kasztanowcu czerwonym (...)
»

Z unijnego podwórka(...)

Odpady cenne jak złoto Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie, w którym wyjaśnia, w jaki sposób można przekształcić problem związany z odpadami w źródło zasobów. – Odpady są zbyt cenne, by je po prostu wyrzucać, a jeżeli będziemy nimi odpowiednio gospodarować, możemy wykorzystać ich wartość w gospodarce. Obecnie sześć państw członkowskich łączy niemal zerowy poziom składowania i wysokie współczyn(...)
»