Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"


  1. Raport: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych – nowa perspektywa Czytaj

     Przemysław Paul

     Łukasz Kuszyński

     Julia Patorska

     Dominika Orzołek


Polecane artykuły:

Kary pieniężne w świetle (...)

Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego. Podstawę do ich nakładania w obecnym stanie prawnym stanowi art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym karę wymierza się za: 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; (...)
»

Od redaktora. Miasta przy(...)

Po II wojnie światowej rozpoczął się proces intensywnej rozbudowy miast. Z rozmachem budowano miejskie sieci komunikacyjne, w tym wiadukty, autostrady miejskie lub parkingi, które nie tylko (jak się okazało w późniejszym okresie) nie poprawiły sytuacji w miastach, ale też przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby samochodów. Już w tym czasienajbardziej światłe umysły dostrzegły, że planiści miejscy zabrnęli w tzw.ślepy zaułek. Jednak prawdziwym przełomem stała się książka pt. „Śmierć i życ(...)
»