Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zamówienia sektorowe(...)

Zamówienia sektorowe udzielane są przez podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych (DzU z 2004 r. nr 19, poz. 177) w związku z wykonywaniem jednego z rodzajów działalności określonych w art. 122 tejże ustawy. Do działań tych zalicza się m.in. tworzenie stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej lub gazu, dostarczania wody pitnej, energii elektrycznej lub gazu d(...)
»

Duet roślin i wody(...)

Zbiorniki i cieki wodne nie tylko poprawiają mikroklimat panujący w miastach, ale też są niezwykle atrakcyjne jako elementy dekoracyjne. Wartość estetyczną takiego miejsca niezaprzeczalnie podnoszą rośliny ozdobne – odpowiednio dobrane i bujnie rosnące. Stawy, oczka wodne i strumienie pasują zarówno do nowoczesnych, jak i do tradycyjnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej. Zwiększają atrakcyjność miejsc, w których zostają zlokalizowane, nie tylko ze względ&(...)
»