Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polski system gospodarki (...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Od ponad 2,5 roku budujemy w Polsce system gospodarki odpadami opakowaniowymi, oparty na prawie unijnym w tym zakresie. Prawo to stworzone jest poprzez Dyrektywę Parlamentu i Rady Europejskiej z 1994 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, znowelizowaną na początku bieżącego roku. Najważniejszym postanowieniem tej dyrektywy było wprowadzenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu (...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Elektromobilność to przyszłość i odpowiedź na wyzwania ochrony środowiska. Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie polskich obywateli oraz na funkcjonowanie różnych sektorów polskiej gospodarki. Największy wpływ będzie miało na krajowy sektor elektroenergetyczny, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, przesyłowy i dystrybucyjny. Pozytywny wpływ elektromobilności będzie widoczny w miastach, gł(...)
»