Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Technologie stosowane w c(...)

Ciepłownictwo to bardzo ważna dla polskiej gospodarki branża w sektorze energetycznym kraju. Świadczy o tym fakt, że scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Skromnie więc licząc kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z lokali ogrzewanych z sieci ciepłowniczych. Ciepło na te potrzeby wytwarzane jest w ramach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w ciepłowniach komunalnych. Tylko ok. 27% zapotrzebowania na ciepło w gospo(...)
»

Informator(...)

Norweski prym Podczas gdy kraje Unii Europejskiej zastanawiają się, czy zdołają wypełnić wymagania dyrektyw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w Norwegii już dawno osiągnięto wymagane progi odzysku. Dyrektywy nakładają na producentów obowiązek wzięcia odpowiedzialności za to, co produkują, czyli ponownego wykorzystania lub przetworzenia 80% komponentów i odpadów elektrycznych oraz elektronicznych niepotrzebnych urządzeń. Norwegowie już w ubiegłym roku zb(...)
»