Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Opona w chodniku(...)

Według danych statystycznych z instytucji zajmujących się unieszkodliwianiem zużytych opon w Polsce w 2005 r. było ich ok. 140 tys. ton. Z tej ogólnej ilości ok. 80 – 85% podlega unieszkodliwieniu w całości lub w formie granulatu poprzez spalanie energetyczne, głównie w cementowniach. Pozostałe 15% podlega tzw. recyklingowi materiałowemu, czyli przetworzeniu surowca w nowe produkty. W Stanach Zjednoczonych statystyka (wg danych z US EPA – Environmen(...)
»

Dylemanty wdrożenia "Stra(...)

Mocne i słabe strony sektora energetyki odnawialnej Grzegorz Wiśniewski W dniu 5 września 2000 r. Rząd Polski przyjął dokument "Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej". Jest to pierwszy dokument polityczny przyjęty przez rząd, dotyczący całego sektora energetyki odnawialnej i wyznaczający podstawowe cele i uwarunkowania jego rozwoju do roku 2020. Podejmując działania na rzecz wdrożenia "Strategii" i osiągnięcia postawionych celów ilościowych warto ocenić(...)
»