Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami p(...)

Uwzględniając obowiązujące przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), można postawić tezę, że jeśli odpady komunalne prawidłowo zakwalifikowano jako pozostałości z sortowania oraz procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), to nie mogą one być transportowane poza obszar regionu, w którym zostały wytworzone – o ile są przeznaczone do składowania (i tylko w takim wypadku). Jedyny wyjątek dotyczy instalacji zastępczej, ale tylko wtedy, gdy wynika(...)
»

Powódź w USA: w Teksasie (...)

W hrabstwie Brazoria, na południe od Houston w Teksasie, wzbierająca woda przerwała wały na rzece Brazos. Zarządzono natychmiastową ewakuację mieszkańców. Wały miały chronić niżej położone tereny przed zalaniem przez wezbrane wody Brazos. W hrabstwie zatopionych jest wiele dróg, w tym autostrada nr 35, której wcześniej używano do ewakuowania mieszkańców. Pod koniec sierpnia władze hrabstwa poinformowały też, że dwa przeciwpowodziowe zbiorniki na zachód od Houston zaczynają się przepełniać. Z (...)
»