Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rola płazów w ekosystemac(...)

Płazy trudno jest chronić, ponieważ budzą liczne kontrowersje. Postrzegane są one jako mało ważne, nieatrakcyjne, zbędne. Inwestowanie czasu i energii w ochronę „jakichś żabek” często traktowane jest jak fanaberia. Zdecydowanie łatwiej zrozumieć ponoszenie kosztów na ochronę zwierząt dużych, „szlachetnych”, takich jak żubr czy orzeł, i takie działania nie budzą zazwyczaj sprzeciwu. Jednak taka niesprawiedliwa względem płazów postawa jest nie do obrony. Chodzi n(...)
»

Informacje(...)

Z życia Izby Celem Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, które odbyło się 30 marca br. w Warszawie, było wybranie nowych władz Izby. Dokonano wyboru 21-osobowej Rady Izby. Członkowie Izby jednogłośnie podjęli uchwałę o konieczności podporządkowania obszaru „wodociągowego” ministrowi środowiska. Na spotkaniu przedstawiciele firm wodociągowych z całej Polski zapoznali się ze strategią działania Izby na najbliższe lata. Spotkanie(...)
»