Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacja usług wod-kan(...)

Powierzenie gminie funkcji regulatora przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych należy uznać za jedną z trzech kardynalnych wad obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozsądną krytykę tegoż rozwiązania można znaleźć w raporcie UOKiK-u pt. „Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym”. Proponując zmiany dotyczące zasad regulacji, w raporcie skoncentrow(...)
»

PPP – to się musi opłacać(...)

Wartość transakcji przeprowadzonych w europejskim sektorze transportu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w 2014 r. wyniosła 11,8 mld euro, co stanowi dwie trzecie wartości całego rynku tych transakcji w Europie w ub.r. Osiągnięto dzięki 23 kontraktom, w większości na przedsięwzięcia drogowe. Podobna tendencja od lat utrzymuje się nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. W USA w 2014 r. z 71,8 mld dol. 86% przeznaczono na projekty transportowe PPP. G(...)
»