Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aspekty prawne polityki s(...)

Termin „polityka spójności” (ang. cohesion policy) pojawił się w odpowiedzi na konieczność realizacji jednego z podstawowych celów Wspólnoty – zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich UE. W przeszłości określano politykę spójności jako: politykę regionalną, polityk(...)
»

Ocena ryzyka zawodowego(...)

Zdolność przewidywania zdarzeń to nieodzowna cecha dobrego menedżera. Menedżer musi umieć zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, które mogą się pojawić i mieć wpływ na prawidłowość funkcjonowania firmy, a także każdego z pracowników. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie zakładu musi umieć i chcieć analizować ryzyko, z jakim ma do czynienia. Ryzyko bezpośrednie Definicja zawarta w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie og(...)
»