Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Jesień to czas sadzenia i pielęgnacji roślinności przed zimą, a także okres wysypu grzybów i… konferencji oraz branżowych wydarzeń w niemal każdym zakątku Polski. Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony i Uprawy Drzew organizuje seminarium terenowe „Parki i ogrody Doliny Bobru i Kotliny Jeleniogórskiej”, a Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oddz. Toruń zaprasza do miasta Kopernika na X Konferencję Naukowo-Techniczną „Zieleń m(...)
»

Podstawy rozwiązań sanita(...)

Wodociąg zagrodowy Z punktu widzenia higieniczno-sanitarnego, najlepszym rozwiązaniem dostarczania wody użytkownikom jest wodociąg zbiorowy lub zagrodowy w postaci przyłącza wodociągowego lub instalacji zagrodowej. Budynki mieszkalne i gospodarcze w tym inwentarskie, powinny mieć zapewnioną dostawę wody w wystarczających ilościach i parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Rozwiązania techniczne ww. urządzeń wodociągowych są szczegółowo (...)
»