Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niska emisja – palący pro(...)

O problemie niskiej emisji zaczęło być głośno w listopadzie ub.r. – po przyjęciu przez radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwały o zakazie palenia w domowych piecach paliwami stałymi, w tym węglem. Od tego czasu pojawia się coraz więcej pytań o wpływ pyłów zawieszonych zarówno na zdrowie mieszkańców, jak i na środowisko. Jaka jest skala tego problemu i jego konsekwencje dla otoczenia? Zacznijmy od tego, czym właściwie jest niska emisja. – Jest to emisja zanieczy(...)
»

Kolejny autobus z Tempuse(...)

Reportaż z I edycji kursu "Zrównoważony Rozwój Energetyczny" zamieściliśmy w wydaniu 12/2000. Jeszcze za wcześnie mówić o praktycznych efektach kursu i wykorzystaniu przez uczestników zdobytej wiedzy, a organizatorzy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" zapraszają na kolejne edycje kursu. Ma ich być w bieżącym roku pięć, w terminach: 6-18 maja; 21 maja-2 czerwca; 10-22 czerwca; 24 czerwca-6 lipca; 9-21 września. Doświadczenia z pierwszej edy(...)
»