Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Recykling to prestiż(...)

Recykling to prestiż   Japonia posiada ok. 200 strzępiarek, a opłata recyklingowa pobierana jest od producentów samochodów.   Podczas ubiegłorocznego wyjazdu możliwość zdobycia merytorycznej i praktycznej wiedzy o recyklingu pojazdów w Japonii mieli członkowie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (FORS). Odwiedzono kilka stacji demontażu w okolicy Tokio i Hiroszimy. Wyjazd realizowany był we współpracy i(...)
»

Trochę pracy organicznej(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Cykl „Rozważań” zaczynałem z pozytywistycznym nastawieniem prezentowania różnych rozwiązań technologicznych i technicznych z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi, komentowania i wyjaśniania zapisów odnośnego prawa, a także argumentacyjnego wspomagania dyskusji i działań przy budowaniu akceptacji społecznej dla projektów technicznie nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie. Osiągniecie odpowiedniego stanu poinformowania jes(...)
»