Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Notyfikacja jeszcze się n(...)

Prasę w ostatnim czasie obiegły informacje dotyczące przedłużającej się notyfikacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podpisanej przez prezydenta RP pod koniec maja 2007 r. Ustawa została przyjęta przez Parlament RP zdecydowaną większością głosów. Stało się tak dzięki bardzo intensywnej kampanii, jaką prowadziła w owym czasie KIB. Zapisy tego aktu prawnego poruszają bardzo istotne kwe(...)
»

Zatrudniamy też ekologów (...)

Bank Ochrony Środowiska obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Jak to się zaczęło 10 lat temu? BOŚ SA rozpoczął działalność w 1991 r. Został powołany przez instytucje i osoby zainteresowane gromadzeniem, pomnażaniem i efektywnym wydatkowaniem środków na ochronę środowiska. Główną rolę w jego tworzeniu odegrał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto wspomnieć, że mamy w Polsce bardzo dobry system finansowania ochrony środowiska, chwalony na świecie i chętnie (...)
»