Ustawa o OZE - branżę wod-kan czekają zmiany

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-1
  DRUKUJ

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” po raz drugi zorganizowała konferencję z cyklu „WODA. ŚCIEKI. OSADY. Aspekty prawne i finansowanie”. Dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia ub.r. w Łodzi, poświęcono w głównej mierze wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) w branży wod-kan.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono ważne dla branży kwestie związane z wejściem w życie 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów. Należą do nich m.in. zakaz składowania osadów ściekowych na składowiskach, który zaczął obowiązywać od tego roku, a także nowe postanowienia ustawy o OZE. – Nasza branża pokładała wielkie nadzieje w ustawie o OZE. Uznanie osadu za biomasę daje szansę wielu przedsiębiorstwom na uzyskanie wsparcia finansowego na budowę instalacji biogazowych, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemów związanych z gromadzeniem osadów. Wpłynąć może także na zmniejszenie kosztów dostawy energii elektrycznej, a w niektórych przypadkach, być może, uniezależni przedsiębiorstwo od źródeł zewnętrznych. Istnieje też szansa na sprzedaż uzyskanej nadwyżki – wyjaśniała Dorota Jakuta, prezes IGWP.

Blaski i cienie systemu aukcyjnego

Zaproszeni specjaliści dyskutowali m.in. o przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), na podstawie których od 2016 r. wsparcie dla OZE będzie następować w systemie aukcyjnym. Wspomniana ustawa oraz rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych określają wielkość wsparcia i zmieniają obecne realia.

Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski – objaśnił słuchaczom różnice między nowym systemem wsparcia OZE (systemem aukcyjnym) a dotychczasowym systemem (zielonych certyfikatów) oraz wpływ tych zmian na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan. – Pojawienie się systemu aukcyjnego niesie za sobą pewne ryzyko. Przedsiębiorstwa muszą bowiem przygotować projekty, nie mając pewności, że wygrają aukcję. Muszą również ponieść koszty przygotowania takich przedsięwzięć, wynoszące ok. 5-10% nakładów inwestycyjnych. To jest podstawowa zmiana w nowym systemie – tłumaczył G. Wiśniewski.

Wyzwania stojące przed branżą po 1 stycznia 2016 r. z perspektywy przedsiębiorstwa wod-kan wytwarzającego energię odnawialną zaprezentował dr Tadeusz Żaba z MPWiK w Krakowie. Podkreślał on, iż nowe procedury związane z systemem aukcyjnym są dużo bardziej skomplikowane: –Ograniczony do 15 lat okres wsparcia może skutkować problemami z opłacalnością niektórych inwestycji (z uwagi na długi okres zwrotu nakładów). Pojawiły się także trudności z uzyskaniem świadectw pochodzenia w eksploatowanych instalacjach, uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE. Okazuje się także, że m.in. w krakowskim MPWiK stwierdzono niejasności, wynikające ze zmiany przepisów, i problemy z wpisaniem na listę wytwórców prowadzących działalność regulowaną.

Nowa perspektywa finansowa

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej również o nowych możliwościach finansowania projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wiążą się one z dystrybuowaniem unijnych środków w ramach perspektywy 2014-2020. Zmieniły się programy, działania i osie priorytetowe, a także wytyczne poszczególnych obszarów dotacyjnych oraz dokumentacja niezbędna do składania wniosków. Ponadto środki dostępne są w różnych instrumentach finansowania, a ich wydatkowanie leży w gestii wielu instytucji.

Nowością podczas konferencji z cyklu „WODA. ŚCIEKI. OSADY” były warsztaty praktyczne. Dzięki nim uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu systemu aukcyjnego, a także źródeł i możliwości pozyskiwania funduszy.

Martyna Matuszczak

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus