Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unieszkodliwianie osadów (...)

Problemy oczyszczania ścieków komunalnych znane są i rozwiązywane w miastach od ponad 100 lat. Jednakże problem osadów ściekowych powstających przy oczyszczaniu ścieków został zauważony stosunkowo niedawno. Wraz ze wzrostem ilości oczyszczanych ścieków zaczął on stopniowo narastać. W Polsce staje się on coraz poważniejszym problemem wymagającym pilnego rozwiązania. Warto przy tym skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Należy oczekiwać, że w (...)
»

Wokół odpadów(...)

Inwestycja w Domaszkowicach FOTO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM w Nysie jest beneficjentem projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – Nysa, zlokalizowanego w miejscowości Domaszkowice. W jego ramach zbudowana zostanie kompostownia tunelowa dostosowana do wymogów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która powstanie w zamkniętych silosach wyposażonych w system napowietrzania i nawadniania z b(...)
»