Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajowa Izba Gospodarki O(...)

Obradował Zarząd KIGO Zarząd Krajowej izby Gospodarki Odpadami na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia br. podjął uchwałę o zorganizowaniu cyklu szkoleń – warsztatów dla członków Izby w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących m.in. bieżących problemów firm komunalnych w świetle nowelizowanych ustaw, pozyskiwania środków finansowych (nie tylko unijnych) oraz nowego prawa podatkowego. Inauguracją przewidzianych spotkań będzie konferencja organizowana w dniach 28-30 września br(...)
»

Od redaktora(...)

Mija miesiąc od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwa przygotowują nowe regulaminy i wzory umów. Stąd mają mniej czasu na zajmowanie się problemami technicznymi. Z dużym zadowoleniem chcę zwrócić uwagę na to, że w tym numerze to one zdecydowanie dominują. Dużo uwagi poświęcamy pompom. Średnio osiem do dwunastu procent kosztów w przedsiębiorstwach, które w kalkulacji niezbędnych przychodów uwzględniają koszty a(...)
»