Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ZTPOK jako RIPOK(...)

Dotyczy to nie tylko okresu pięciu lat „trwałości projektu” przy założeniu, że inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że każdy zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, który chce funkcjonować przez długie lata, powinien uzyskać status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tzw. RIPOK-u. Dlaczego to jest takie ważne? Ze względu na uprzywilejowaną pozycję RIPOK-ów w porównaniu z instalacjami(...)
»

Rok debaty w sprawie jako(...)

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), jest od roku najważniejszym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej procedowanym aktem legislacji unijnej.  Zarówno Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, jak i federacja EurEau aktywnie wspólnie uczestniczą w konsultacjach ramowej dyrektywy wodnej czy rozporządzenia regulującego odzysk wody ze ścieków. Jednak to właśnie wokół DWD odbywa się najgorętsza debata. Została wzbudzona zapropon(...)
»