Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Natura 2000 – chroni i in(...)

Kolejną formą ochrony przyrody, którą warto omówić w niniejszym cyklu, jest obszar Natura 2000. Z ustawy o ochronie przyrody wynika, iż tereny te mogą występować w dwóch rodzajach: są to obszary „ptasie” (specjalnej ochrony ptaków) i „siedliskowe” (specjalnej ochrony siedlisk). Ich zadaniem jest ochrona, wzmocnienie i odtworzenie europejskiej różnorodności biologicznej. Dlatego też w ramach programu Natura 2000 stworzono sie(...)
»

Mówmy otwarcie(...)

Warto czasami otwarcie i bez owijania w bawełnę wskazać motywy osób działających na niwie gospodarczej. Czego mianowicie pragną one najbardziej? Monopolu, monopolu i jeszcze raz – monopolu, czyli gry bez ryzyka. Chcą tego zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędnicy na etatach w gminnych spółkach. Zresztą ci ostatni od razu są w lepszej sytuacji niż przedsiębiorcy, ponieważ nie ryzykują własnych pieniędzy, tylko „niczyje”. Unikanie ryzyka, zarówno osobistego w kontekście(...)
»