Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady ściekowe – nawóz cz(...)

W coraz większym stopniu osady ściekowe stają się odpadem kontrowersyjnym. Z jednej strony ze względu na skład chemiczny są wartościowym materiałem do wykorzystania rolniczego, a z drugiej – źródłem wielu mikrozanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Problem osadów ściekowych istnieje od dawna, ale w warunkach polskich o większym zainteresowaniu tą kwestią można mówić dopiero od połowy lat siedemdz(...)
»

Doświadczenia w branży wo(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne Od kilkunastu miesięcy rząd, parlament i środowiska branżowe omawiają projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warto zatem, na przykładzie Gdańska, przedstawić doświadczenia i poglądy dotyczące współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań własnych gminy. Saur Neptun Gdańsk W lipcu 1992 r. miasto Gdańsk (49% udziałów) i francuska firma SAUR (51%) utworzyły spółkę Saur Neptun Gdańsk. Cechą charakt(...)
»