Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ZE ŚWIATA(...)

Badanie handlu emisjami Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zapoczątkowała badania ankietowe na temat handlu emisjami. Badania te mają na celu poznanie opinii uczestników tego handlu, a przez to usprawnienie systemu i jego rozszerzenie na inne sektory. Przewiduje się, że w badaniach weźmie udział ok. 500 uczestników handlu emisjami: firmy handlowe, związki, organizacje pozarządowe oraz kraje biorące udział w wymianie emisji. W ankiecie znajdują się pytania o wydatki (...)
»

Od redaktora(...)

W mediach jeszcze nie przebrzmiały echa sporu o prawo weta wojewodów (dużo uwagi poświęcono temu zagadnieniu podczas posiedzenia Konwentu Marszałków, opinie w tej materii prezentujemy także w bieżącym wydaniu w „Punkcie widzenia”), a już zrodził się kolejny. Tym razem adwersarze polityczni sprzeczają się o to, czy osoby, które nie złożyły w terminie oświadczeń majątkowych (swoich lub współmałżonków), powinny zostać pozbawione mandatów radnych i stanowisk wójtów, burmistrzów i prezyde(...)
»