Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Standardy w selektywnej z(...)

Anna Specht-Schampera, radca prawny/partner, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. Mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lutego 2015 r., upoważniono ministra środowiska do wydania rozporządzenia, określającego m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz warunków spełnienia tego wymogu. W delegacji zawartej w art. 4a u(...)
»

Zapomniany ogród(...)

  Ogród zamku Willibald w Eichstätt w środkowej Bawarii otwarto dla zwiedzających w 1998 r. Stanowi on kontynuację idei słynnego w XVII w. Hortus Eystettensis. Jednak przez ostatnich kilka stuleci znany był jedynie z legend oraz zachowanych w archiwach i prywatnych kolekcjach ilustracji przedstawiających rosnące w nim niegdyś rośliny.   Zamek Willibaldsburg, usytuowany na wzgórzu Frauenberg, powstał już w 1355 r. Zos(...)
»