Mikroretencja na terenach zurbanizowanych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-9
  DRUKUJ

Mikroretencja na terenach zurbanizowanych

Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi obecnie coraz większy problem, zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na pogarszanie się stanu technicznego sieci odwadniających.

Inwestycje infrastrukturalne są obecnie prowadzone właściwie tylko tam, gdzie z dużą częstotliwością występują podtopienia obszarów zagospodarowanych. W zdecydowanej większości polskich miast brakuje całościowego programu gospodarki wodami i ściekami deszczowymi.

Retencjonowanie wód opadowych może przynieść wymierne korzyści w postaci opóźnienia odpływu, redukcji objętości odpływających wód do odbiornika, zasilania wód podziemnych (infiltracja), a także oszczędności wody wodociągowej (gospodarcze wykorzystanie wód o [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus