Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Rejestr pełen wątpliwości(...)

Rejestr pełen wątpliwości Od lat istnieją wątpliwości dotyczące prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. By je rozwiać, konieczna jest zmiana prawa poprzedzona szczegółową analizą. Pierwotnie, czyli od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) do 1 stycznia 2012 roku (data wejścia zasadniczej części przepisów zawartych w (...)
»

Kraj rad(...)

W codziennej walce o rynek i rozwój firmy pracodawca zyska kolejnego sojusznika. Będzie nim nieistniejący do tej pory twór – rada pracowników. W zapomnienie odchodzi zatem pracodawca – jedyny pan i władca, a zastępuje go przedsiębiorca dialogu pracowniczego. Rady pracowników to nowa w polskim prawie forma reprezentowania zbiorowych interesów pracowników. Forma, której podstawą są dwie dyrektywy unijne: z 1994 r. o europejskich radach zakładowych oraz z 2002 r. o ustan(...)
»