Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Strach pomyśleć!(...)

Aż strach pomyśleć, jak ukształtowałby się obraz naszej rodzimej gospodarki odpadami komunalnymi, gdyby nie wprowadzono prawnego obowiązku jej programowania. W grudniu ub.r. minął wyznaczony termin opracowania i uchwalenia powiatowych planów gospodarki odpadami, ale nie wszystkie powiaty zdążyły zmieścić się w wyznaczonym terminie. Gminy na opracowanie swoich planów mają czas do czerwca br. Jaka jest więc procedura rozpatrywania i wydawania zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodl(...)
»

Ocena wpływu transportu n(...)

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił w Polsce niezwykle dynamiczny wzrost liczby pojazdów. Od momentu naszego wstąpienia do Unii Europejskiej rocznie sprowadza się ponad 800 tys. samochodów, a szacunki wskazują, że w tym roku do naszego kraju trafi milion aut, w większości z krajów UE. W tej sytuacji, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście długości sieci drogowej, istotnie zwiększyło się natężenie ruc(...)
»