Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ważne pytania(...)

W dziedzinie termomodernizacji budynków w Polsce ostatnie trzy lata to okres wzmożenia aktywności NFOŚiGW dzięki uruchomieniu programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach Green Investment Scheme. Pojawiła się szansa na finansowanie projektów o wysokim stopniu innowacyjności ze środków Mechanizmu EOG. WFOŚiGW zostały zasilone przez NFOŚiGW transzą pod kryptonimem KAWKA, służącą finansowaniu ograniczania niskiej emisji w domach prywatnych(...)
»

Miliardy na czystą energi(...)

Dzięki wsparciu finansowemu Azjatyckiego Banku Rozwoju (ABR), indyjski narodowy operator sieci przesyłowej weźmie udział w opiewającej na wiele miliardów dol. rozbudowie krajowej sieci przesyłowej, co zapewni ciągłe dostawy czystej energii do obszarów, które cierpią na deficyt energii elektrycznej. Azjatycki Bank Rozwoju udzieli 600 mln dol. pożyczki Indyjskiej Korporacji Sieci Elektrycznej (POWERGRID) na skonstruowanie systemu przesyłowego wysokiego napięcia. System miał(...)
»