Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy z mieszkańcami(...)

  Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) posługuje się pojęciem „nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Abstrahując od wątpliwej trafności językowej tego sformułowania, termin ten skłania do rozlicznych refleksji – przede wszystkim ze względu na brak jednoznaczności.   Od razu trzeba zaznaczyć, że ustawa posługuje się również terminem przeciwstawnym – &bdqu(...)
»

Bogactwo świata ogrodów(...)

Chelsea Flower Show to jeden z najstarszych znanych pokazów florystycznych. Wystawa prezentująca ciekawe odmiany roślin i ekspozycję ogrodów odbywa się corocznie w Londynie i uznawana jest za najbardziej prestiżową na świecie. Dla Brytyjczyków przesiąkniętych od pokoleń miłością do sztuki ogrodowej wystawa jest wielkim wydarzeniem. Łatwo można wyłonić ich z(...)
»