Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie marnujmy więcej czasu(...)

  W związku z pracami prowadzonymi w resorcie środowiska nad zmianami prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 12 października br. redakcja „Przeglądu Komunalnego” zorganizowała w Warszawie debatę „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce po 1 stycznia 2011 r.”. Do udziału w niej zaproszeni zostali parlamentarzyści oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i organizacji branżowych. O jej poprowadzenie poproszony został dr inż. Piotr (...)
»

O trwałości terenów ziele(...)

Od wielu lat można zaobserwować wzrost zagrożeń, które zmniejszają trwałość terenów zieleni. Powodem tego jest pozostawienie wielu z nich bez prawnej ochrony. Tereny zieleni stanowią najczęściej przekształcone siedliska przyrodnicze, przystosowane dzięki infrastrukturze technicznej do pełnienia funkcji rekreacyjnych, zdrowotnych, wypoczynkowych, klimatycznych, estetycznych, gospodarczych i innych. Ich prawna definicja została ustalona w art. 3 pkt 21 Ustawy z 16(...)
»