Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Przetarg na odbieranie od(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawwprowadziła radykalne zmiany w systemie prawnym związanym z gospodarką odpadami komunalnymi. Właściwie w znacznej mierze na nowo określiła treść podstawowego aktu prawnego odnoszącego się do gospodarki odpadami komunalnymi, jakim jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1.   (...)
»

Alternatywne rozwiązanie (...)

Praktyczne urynkowienie polskich wodociągów i kanalizacji1 zmusza do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych dla odbiorców usług oraz dla gmin. Nie jest to jedynie kwestia inwestycji, ale w znacznie większym stopniu zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów. Wprawdzie nowe regulacje2 różnicują wymagania zależnie od wielkości obiektów3, jednak problem związków biogennych pochodzących od niewielkich emitorów pozostaje nadal aktualny, zwłaszcza na terenach wyma(...)
»