Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powietrze pod lupą(...)

  Sejm 13 kwietnia br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Transponuje ona do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy CAFE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwana również dyrektywą CAFE, (Cleaner Air For Europe)1 jest głównym instrumentem prawnym na sz(...)
»

Dzikie wysypiska to nie p(...)

W dniach 10-12 czerwca br. w Białowieży członkowie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami dyskutowali nad najważniejszymi problemami gospodarki odpadami. Konferencja „Europejski model gospodarki odpadami” odbywała się pod honorowym patronatem wiceministra środowiska, Stanisława Gawłowskiego. Gośćmi honorowymi byli posłowie Tadeusz Arkit i Janusz Musiał oraz prezydent Białegostoku dr Tadeusz Truskolaski. Nie zabrakło także przedstawiciela marszałka podlaskiego – E(...)
»