Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zwiększyć udział ener(...)

  W myśl dyrektywy 2009/28/WE najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w stosowanych przepisach i normach prawa Budowlanego wymóg stosowania minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek dotyczyć ma nowych budynków oraz tych poddawanych generalnemu remontowi. Obok poprawy efektywności energetycznej zadanie to ma zagwarantować, że cele klimatyczne i energetyczne będą osiągane n(...)
»