Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Transport odpadów z nieru(...)

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6d ust. 1 zawarto informację, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Z kolei ust. 2 tego artykułu dopuszcza, że „W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów(...)
»

Informator(...)

Słoneczna „wielka płyta” Utrwaliło się przekonanie, że wieżowce nie mogą być wybudowane w taki sposób, aby zdobiły przestrzeń i były przyjazne dla środowiska. Przed oczami wciąż mamy budowane masowo w latach 70. bloki z tzw. wielkiej płyty, straszące do dziś swą brzydotą. Tymczasem w wielu krajach na całym świecie coraz częśc(...)
»