Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lider wśród banków(...)

Zwiększenie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z podstawowych założeń zrównoważonego rozwoju. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest możliwość pozyskania taniego źródła finansowania. Ułatwia ono decyzję o realizacji inwestycji i częściowo rekompensuje zazwyczaj zwiększone koszty przedsięwzięcia (w porównaniu do źródeł energii konwencjonalnej). Szeroką ofertę preferencyjnego kredytowania OZE udostępnia Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ). Od września(...)
»

Ogrody działkowe - niezli(...)

Ogrody działkowe są obszarem ziemi uprawnej podzielonej na działki, ogrodzone i wyposażone w urządzenia socjalne i sanitarne. Mają one duże znaczenie społeczne i gospodarcze, gdyż pozwalają ludziom pracującym i ich rodzinom spędzać czas wolny na świeżym powietrzu. Ogrody działkowe służą indywidualnym formom aktywnego wypoczynku codziennego i rozwojowi hobby ogrodniczego. Ogrody te z zasady nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, aczkolwiek mają duże znaczenie dla zasobów zieleni(...)
»