Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czas na rozwiązania syste(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na swój charakter idealnie wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przy powszechnych korzyściach problemem jest jednak wykreowanie popytu na surowce pochodzące z recyklingu. W ostatnich tygodniach mamy prawdziwy wysyp różnych artykułów i komentarzy, dotyczących funkcjonowania gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Pojawiają się rozmaite, bardzo spektakularne, porównania i sugestie, najczę(...)
»

Nowa koncepcja wsparcia (...)

Ministerstwo Gospodarki podczas spotkania 17 września br. przedstawiło schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez MG założeniami i ich przeanalizowaniu, SPIUG uważa, że zaproponowany system aukcyjny jest bardziej adekwatny do rozliczenia technologii, które już długo istnieją na rynku, czyli takich jak wytwarzanie energii w źródłach konwencjonalnych, a nie do wsparcia technologii OZE, rozwijanych dopiero od(...)
»