Monitoring i zarządzanie ciśnieniem w sieci dystrybucji wody

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-6
  DRUKUJ

Monitoring sieci wodociągowej jest narzędziem mającym służyć stałej kontroli warunków panujących w systemie dystrybucji wody.

Postęp technologiczny doprowadził do rozwoju systemów automatyzacji oraz zdalnych systemów przekazu danych, które znajdują zastosowanie w procesie monitoringu pracy sieci wodociągowej. Monitoring natężenia przepływu i ciśnienia w systemie dystrybucji wody jest niezbędny do nadzorowania i eksploatacji. Jego wdrażanie skutkuje nowymi rozwiązaniami technologicznymi, ułatwiającymi nie tylko nadzór i kontrolę, ale również planowanie prac eksploatacyjnych w wybranym obszarze sieci wodociągowej.

W kraju w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie narzuca się przedsiębiorstwom wodociągowym [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus