Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Ocena błędów pomiarowych (...)

Analizując zmiany średniego jednostkowego zużycia wody, można zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zmniejszyło się ono praktycznie o połowę. Przyczyn spadku zużycia można doszukiwać się w stosowaniu bardziej oszczędnych sprzętów AGD (pralek, zmywarek) bądź też w zmianie nawyków mieszkańców (m.in. prysznic zamiast kąpieli w wannie). Jednak głównym powodem zmniejszenia zużycia wody jest wprowadzenie wodomierzy do zdecydowanej większości gospodars(...)
»

Plany gospodarki odpadami(...)

Antoni Niedziałkowski Ustawa o odpadach nakłada na gminy obowiązek realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami. Muszą one być zgodne z planami wyższego szczebla, czyli powiatowymi i wojewódzkimi, a te z kolei z planem krajowym. Warto się zastanowić, co plan każdego szczebla winien zawierać. Zgodnie z art. 15 ust. 3 tej ustawy krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien określać rodza(...)
»