Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Glifosat: Parlament Europ(...)

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie rozpatrywali sprzeciw wobec projektu aktu wykonawczego Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącego przedłużenia dopuszczenia do rynku dla produktów zawierających glifosat. Wykorzystywany na masową skalę glifosat jest herbicydem o szerokim zastosowaniu m.in. na terenach zieleni miejskiej, w rolnictwie, leśnictwie oraz ogrodnictwie. Szero(...)
»

Zaopatrzenie w wodę w Wie(...)

Historia Wielkopolski – w szczególności okres zaborów – rzutowała istotnie i dalej rzutuje na rozwój m.in. infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na tych terenach. Ziemie pod zaborem pruskim (szczególnie miasta) były znacznie lepiej rozwinięte pod względem infrastrukturalnym niż ziemie pod zaborem rosyjskim. (...)
»