Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wspólne oświadczenie akad(...)

W 2005 r. akademie wydały oświadczenie w sprawie ochrony środowiska oraz klimatu, a także w kwestii efektywności użytkowania energii, w którym stwierdzono, że następują zmiany klimatyczne spowodowane działalnością ludzi. Wezwano do podjęcia działań, zmierzających do usunięcia przyczyn powodujących obecne zmiany klimatu oraz ich konsekwencji w postaci przyszłych emisji. W lutym 2007 r. IPCC przygotowało krótką informację adresowaną do środowisk odpowiedzialnych za politykę gospoda(...)
»

Rozwiązania komunikacyjne(...)

Cywilizacja oraz intensywny postęp technologii w ostatnich latach mają znaczący wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na podwyższony poziom dźwięku. Szkodliwość działania hałasu objawia się m.in. zmęczeniem, trudnościami w koncentracji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu itp. Kl(...)
»