Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zimowanie ptaków wodnych (...)

Paweł T. Dolata Coraz częściej można spotkać, szczególnie zimą, w polskich miastach duże stada ptaków wodnych. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, a jego skala szybko wzrasta. Mogą być z tym związane pewne problemy, które muszą rozwiązywać służby miejskie. Wszystkie te ptaki podlegają bowiem ochronie prawnej. Proces przystosowywania się do życia w mieście ((...)
»

Pomocna dłoń(...)

Rozmowa z Senatorem RP Adamem Graczyńskim, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Ekologii. Panie Senatorze, czy rzeczywiście każde przedsięwzięcie, mające wpływ na środowisko, musi zostać zaopiniowane przez eksperta? Zdecydowanie tak. Każda inwestycja, która ma wpływ na środowisko naturalne, podlega ocenie eksperta, czy jest zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. Potrzeba tego typu ekspertyz nasili się jeszcze bardziej po naszej akcesji w struktury Unii Eu(...)
»