Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

CO Po Cancún?(...)

Z Januszem Zaleskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, m.in. o „zrównoważonym pakiecie decyzji”, przyjętym podczas konferencji klimatycznej w Cancún oraz o globalnym ładzie klimatycznym po 2012 r., rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   W grudniu 2010 r. dyplomaci z blisko 200 krajów uczestniczyli w XVI konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu(...)
»

Repowering a sprawa polsk(...)

Jedną z najistotniejszych przeszkód w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest brak mechanizmów finansowych wspierających ten rozwój. Niemiecki model pomocy w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), obejmujący zarówno z góry określoną cenę za jednostkę produkowanej z OZE energii elektrycznej, jak i pewność długotrwałego jej odbioru przez spółki dystrybucyjne, zdaje się nie mieć dużych szans na wprowadzenie w naszych warunkach – przynajmniej w najbliższym czasie. Lansowane w(...)
»