Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Porównanie banków informa(...)

Monitoring odpadów W obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska bardzo modne stało się słowo „monitoring”. Wynika to głównie z dostosowania polskich regulacji w tym zakresie do wymogów unijnych. Monitoring środowiska, którego elementem jest monitoring gospodarki odpadami, stanowi istotny instrument zarządzania środowiskiem. System monitoringu gospodarki odpadami można zdefiniować jako systematyczne zbieranie, ewidencję i ocenę ilości, r(...)
»

Mapy zagrożenia samorządó(...)

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, powstające zgodnie z ustawą Prawo wodne (od 2001 r.) i dyrektywą powodziową UE, mają ograniczać skutki działania żywiołu. Paradoksalnie jednak poważnie utrudniają funkcjonowanie samorządów i dewastują ich gospodarkę. Dziś skala problemu to 253 rzeki i odcinki rzek o łącznej długości około 13,5 tysiąca kilometrów, ujęte na mapach. Mapy (tworzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wskazują obszary i prawdopodobieństw(...)
»