Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przede wszystkim kompeten(...)

Z Rainerem Rohlerem, prezesem oraz Dariuszem Wilczewskim, dyrektorem handlowym Eko Cel Polska rozmawia Wojciech Dutka Reiner Rohler Prezes Zarządu W firmie Klöckner – Humbold – Deutz AG w Kolonii zdobył zawód: mechanik maszyn i urządzeń. W latach 1990 – 1994 ukończył Politechnikę w Kolonii ze specjalizacją: Konstruktor Budowy Mas(...)
»

Energia z odpadów(...)

W dniach 16-17 maja 2002 r. w Gdańsku odbyło się kolejne, czwarte już Sympozjum „Energia z odpadów”. Było ono miejscem spotkania fachowców zajmujących się różnymi aspektami energetycznego wykorzystania odpadów. Część uczestników brała udział w imprezie po raz kolejny. Z perspektywy czasu można zaobserwować zmiany w charakterze prezentowanych referatów. O ile w pierwszych edycjach znaczną część stanowiły oferty rozwiązań prototypowych oraz firm zagranicznych, to obe(...)
»