Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Europejskie Centrum Pell(...)

Decyzją Dyrektoriatu Generalnego Energii i Transportu Komisji Europejskiej, w ramach programu ALTENER 2002-012-137-160, ustanowiono Europejskie Centrum Pellets (EPC), którego zadaniem będzie pomoc w rozwoju i integracji europejskiego rynku pelet. EPC zbiera i rozpowszechnia wszelkie informacje związane z produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem pelet w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej. Dane te kat(...)
»

Koncesja nieco znowelizow(...)

W większości prowadzonych w kraju postępowań o przyznanie koncesji na roboty budowlane lub usługi wystąpiły trudności interpretacyjne na styku Ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101, z późn. zm.) i Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – P.z.p.). Stąd też ustawodawca precyzuje przepisy dotyczące niektórych procesów i pojęć występujących w tego typu transakcjach, co powinno ułatwić (...)
»