Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mapa drogowa dla innowacy(...)

Kmisja Europejska 15 grudnia 2011 r. przyjęła „Europejską energetyczną mapę drogową 2050”. W dokumencie tym nakreślono wizję rozwoju sektora produkcji energii w Unii Europejskiej. Jako cel obrano redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80-95%. Kluczowe założenia do opracowania scenariuszy jej realizacji obejmują zasady: zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dostaw energii, a także, co najważniejsze – poprawy konkurencyjności europejskiej gospo(...)
»

Henkel Bautechnik - firma(...)

W listopadzie 2001 roku firma Henkel Bautechnik, drugi co do wielkości producent chemii budowlanej w Polsce, otrzymała certyfikat - ISO 14001. Na konferencji prasowej, zorganizowanej podczas Targów BUDMA w Poznaniu, przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dokonał uroczystego wręczenia certyfikatu Timowi Friesowi – Dyrektorowi Zarządzającemu Henkel Bautechnik. Certyfikat ten jest ukoronowaniem wszelkich działań proekologicznych, które firma podejmowała już od momen(...)
»