Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Rewolucja czy ewolucja?(...)

Obecnie w Sejmie toczą się prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje on wdrożenie zupełnie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Czy proponowany system jest konieczny, czy będzie efektywny pod względem społeczno-gospodarczym i czy istnieje możliwość jego wdrożenia bez naruszenia konstytucyjnie chronionych tzw. praw nabytych? W dużym uproszczeniu projekt przewiduje przekazanie gminom pełnego władztwa nad(...)
»

„Zielona” chemia gospodar(...)

Konsumenci podczas zakupów kosmetyków czy chemii gospodarczej coraz częściej zwracają uwagę na to, czy surowce, z jakich zostały one wykonane, są nieszkodliwe dla środowiska oraz, w jakiego typu znajdują się opakowaniu. W związku z tym producenci dążą do tego, by ich produkty były nie tylko „trendy”, ale także „eko”. Minimalizacja niekorzystnego wpływu produktów chemii gospodarczej na środowisko była jednym z tem(...)
»