Krajowe Forum Spółek Wodnych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-5
  DRUKUJ

Spółki wodne mają na terenie Polski długą tradycję. Pierwsze tego typu organizacje zajmowały się zadaniami z zakresu gospodarki wodnej już w połowie XIX w., oczywiście w zakresie ówcześnie realizowanym.

Ustawa wodna z 1922 r. wprowadziła pierwsze rozbudowane uregulowania prawne dla spółek wodnych. Kolejne zmiany Prawa wodnego w 1962 r. oraz 1974 r., podążające za rozwojem gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, obejmowały nowelizacje upoważniające spółki wodne do coraz szerszego działania w zakresie wykonania, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych.

W Polsce od lat 20. ubiegłego wieku funkcjonuje bardzo wiele większych lub mniejszych spółek wodnych o różnych profilach działalności.

Główne zadania wykonywane przez spółki wodne to: melioracje gruntów, budowa i utrzymanie urządzeń wodnych, d [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus