Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Okiem praktyka(...)

Kij i marchewka, czyli podatek od spalarni Dynamika naszej odpadowej branży jest zaiste ogromna. Trudno nadążyć z komentowaniem różnych zapowiedzi. Zwłaszcza gdy dementi pojawia się, gdy jeszcze do końca nie wybrzmiała dementowana informacja. Nigdy nie wiadomo więc, czy nie będzie dementi do dementi. Mając to na uwadze, poddaję pod rozwagę zestaw argumentów do uwzględnienia przed ewentualną kolejną zmianą stanowiska. Powodem do powyższej r(...)
»

Pod lupą Komisji Europejs(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne Polska inicjatywa ustawodawcza o partnerstwie publiczno-prywatnym trzeci rok pozostaje w fazie „projektu”, tymczasem prace Komisji Europejskiej nad oceną możliwości regulacji niektórych aspektów PPP są już poważnie zaawansowane. Podstawowe pytanie, czy Komisja Europejska powinna ingerować w PPP, zostało formalnie zadane w kwietniu 2004 r., kiedy Komisja rozpoczęła debatę na temat przyszłego sposobu i stopnia regulowania projektó(...)
»