Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Przyroda z architekturą(...)

Jak wykorzystywać przyrodę w kształtowaniu przestrzeni? Gdzie szukać inspiracji, jak łączyć istniejące elementy, wprowadzać nowe? Procesy przenikania zieleni w przestrzeń urbanistyczną w niektórych przypadkach dzieją się automatycznie, w innych trzeba wprowadzać je ludzką ręka, ale najlepiej tak, aby było to godne podziwu. Już nie czas na to, aby rozważać czy wtapiać formy przyrodnicze w tkankę miejską, ale jak to robić(...)
»

Ilość osadów ściekowych(...)

Według badań prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie1 jednostkowa sucha masa osadów powstających w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków wynosi 0,251 kg s.m./m3 ścieków. J. Bień2 określa tę wielkość na poziomie 0,247 kg s.m./m3, natomiast zgodnie z informacjami zawartymi w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska z 2003 r. sucha masa wynosi aż 0,377 kg s.m./m3. (...)
»