Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Dobre praktyki konsultacj(...)

Konsultacje społeczne to przyjemność czy katorga? Działalność ta wydaje się ważna, ale czasami traktowana jest nieco po macoszemu. Zapytaliśmy środowisko branżowe, jak postrzega włączanie mieszkańców w proces kształtowania przestrzeni miejskiej i jak wzorowo ten proces przeprowadzać.   Prawo do czynnego udziału społeczeństwa w życiu publicznym jest jedną z podstawowych wartości państw demokratycznych i warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego.(...)
»

Kryzys – próba uchwycenia(...)

Kryzys jest punktem zwrotnym w sposobie zarządzania działaniami. W przeciwieństwie do powszechnego rozumienia słowa „kryzys”, pojęcie to nie zawsze oznacza coś złego w określonej sytuacji, na danym obszarze, w przedsiębiorstwie czy też w indywidualnym wymiarze. W wielu znaczeniach kryzys utożsamiany jest z punktem zwrotnym. Być może stanowi o tym psychologiczne podłoże negatywnego wydźwięku kryzysu, gdyż wiąże się go z przyszłymi skutkami zdarzenia lub dz(...)
»