Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyższa efektywność energ(...)

W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin). W tym samym roku powstała Polska Sieć „Energie Cites”, zr(...)
»

Biogazownia rolnicza przy(...)

Dobrane rozwiązania techniczne zastosowane w projektach budowy biogazowni gwarantują powodzenie inwestycji. Nie możemy przecież zapominać, że biogazownia to nic innego jak żywy organizm. I nie bez znaczenia jest, „czym się ją karmi”, jakimi urządzeniami obsługuje oraz jak się nią zarządza. Liczą się dobre przykłady Jednym z takich przykładów jest realizowana w okolicach Zie(...)
»