Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Tworzywa sztuczne w droga(...)

Wzrastająca liczba odpadów z tworzyw sztucznych powoduje, iż szuka się coraz to innych rozwiązań ich zagospodarowania. Unikalnym recyklingiem jest użycie odpadowych, brudnych folii z tworzyw sztucznych do budowy dróg w Indiach. Indyjski przemysł tworzyw sztucznych rozwinął się z powodu ekstremalnie surowych gróźb premiera tamtejszego rządu, który planuje zakazać używania reklamówek z tworzyw sztucznych w jednym indyjskim stanie. Leżący w południowej części Indii stan Tamil Nadu j(...)
»

Ścieżka dojścia do PPP(...)

Ścieżka dojścia do PPP, obejmująca przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji w sektorze gospodarki wod-kan, pozwala na uniknięcie najczęściej powtarzających się błędów w tym zakresie. Regulacje prawne w zakresie PPP to przede wszystkim ustawa o PPP (z grudnia 2008 r.) oraz ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi  (z 21 października 2016 r., zastępująca ustawę z lutego 2009 r.). W całym tym okresie uruchomiono(...)
»