Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Skutki prawne przetargu(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą) nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykonując go, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ogłasza przetarg albo na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (6d ust. 2). Nowy system powinien rozpocząć funkcjonowanie najpóźniej do końca (...)
»

Odnowa wsi - od redaktora(...)

prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademia Rolnicza, Wrocław Program Odnowa Wsi można uważać za jedną z metod rozwoju obszarów wiejskich. Należy jednak zapytać, co ją wyróżnia i stanowi o jej atrakcyjności. Wiele samorządów widzi w niej sposób na uruchomienie szerokich procesów rozwojowych z możliwością uzyskania unijnego wsparcia włącznie. Podstawową zasadą tego Programu jest oparcie się na mieszkańcach wsi. D(...)
»