Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Ekolaury - blisko finału(...)

9 maja br. w Ministerstwie Środowiska, odbyło się II posiedzenie Kapituły konkursu o "Ekolaury" Polskiej Izby Ekologicznej. Wybrano na nim po trzy przedsiębiorstwa w poszczególnych kategoriach, za wyjątkiem "Ochrony przed hałasem". W tej kategorii postanowiono odstąpić od przyznania nagrody ze względu na brak wniosków spełniających wymagania. Wręczenie nagrody nastąpi 7 czerwca br. w Teatr(...)
»

Zysk tkwi w jakości(...)

Przygotowaniem stłuczki szklanej do recyklingu zajmują się m.in. przedsiębiorstwa uzdatniające tego typu surowiec. Ważną rolę w tej kwestii odgrywają też firmy odbierające odpady od mieszkańców oraz współpracujące z nimi zakłady. Stłuczka szklana ma również dużą wartość dla hut szła. Dla wszystkich tych podmiotów niezwykle istotne są jej parametry jakościowe, ponieważ im bardziej zanieczyszczony surowiec, tym większe straty. Z przeznaczeniem dla hut Dla br(...)
»