Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Paliwa naftowe i biopaliw(...)

Paliwa produkowane z ropy naftowej są siłą napędową transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Warto się zastanowić nad tym, jaka będzie rola ropy w najbliższej przyszłości?  Ropa naftowa jest głównym źródłem zużywanej na świecie energii1 – dostarcza jej ok.34% (drugi w kolejności surowiec to węgiel – ok. 27%). Spadek wydobycia ropy naftowej Jedną z zasadniczych okoliczności, które muszą być br(...)
»

O wodzie i ściekach podcz(...)

22. Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment 2018 za nami. Podczas trzech dni obrad odbyło się 10 sesji dyskusyjnych, w tym dwie związane z gospodarką wodną. Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie GMiŻŚ, podkreśliła podczas sesji otwierającej kongres, że mijający rok był rewolucyjny dla sektora wodnego, w związku z jego nową organizacją. Zapowiedziała też na początek przyszłego roku ujawnienie szczegółów Programu Retencji przygotowywanego przez ministerstwo.  W sesjach (...)
»