Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Autobus energetyczny w tr(...)

Odwiedziliśmy już ponad 120 gmin i nie zwalniamy, jedziemy dalej! Gościliśmy w województwach: łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, a w ostatnim czasie śląskim i małopolskim. Wzięliśmy również udział w dwóch wydarzeniach na Pomorzu: Targach Ekologicznych EKO Kołobrzeg, organizowanych w ramach II Międzynarodowego Forum Ekologicznego, oraz III Gdańskim Pikniku Ekologicznym. Kolejnymi województwami, które wzięliśmy na celownik, są: podkarpackie i lubelskie(...)
»

Stanowisko w sprawie proj(...)

Z uwagi na znowelizowaną ustawę Prawo energetyczne (nowela DzU z 2010 r. nr 21, poz. 104), zwaną dalej ustawą, Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia kogeneracyjnego, które określa zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji – zwane dalej projektem rCHP. Jednocześnie ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. (DzU nr 185, poz. 1314). Zdaniem PIGEO propozycje zawarte w projekcie rCH(...)
»