Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Zabezpieczenie roszczeń(...)

Beata B. Kłopotek Jednym z instrumentów ustawy o odpadach (wprowadzonym już w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o odpadach), który wykorzystywany jest w niedostatecznym stopniu, jest zabezpieczenie roszczeń. Wydają się to potwierdzać obserwowane w praktyce sytuacje, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie usunięcia przez posiadacza odpadów skutków prowadzonej działalności na własny koszt. Przykładem takiej sytuacji może być cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w(...)
»

Kontrola w ochronie środo(...)

Przepisy ochrony środowiska przewidują całą gamę instytucji, które mogą przeprowadzać kontrole firm, gospodarstw domowych, a nawet urzędów. W obszarze ochrony środowiska, oprócz takich podmiotów, jak stacje sanitarno-epidemiologiczne czy wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) – których inspekcje wydają się oczywiste – uprawnienia kontrolne posiadają też jednostki samorządu terytorialnego (JST). Niestety, wiele z nich nie prowadzi w tym zakresie żadnych działań.(...)
»