Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Apetyt na unijną pomoc(...)

Czy administracja publiczna jest przygotowana do zarządzania i wydatkowania środków unijnych? Jaki jest stopień realizacji wybranych programów operacyjnych? Jak funkcjonują systemy zarządzania i kontroli, ustanowione dla programów unijnych, oraz jak beneficjenci radzą sobie z realizacją projektów? Między innymi na te pytania starała się odpowiedzieć Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając w latach 2004-2008 szereg inspekcji. W ciągu pięciu lat NIK(...)
»

Dokument ciągle żywy(...)

Szereg ważnych spotkań i konferencji międzynarodowych, na których omawiane są sprawy energetyki odnawialnej, wskazuje, że stale rośnie świadomość społeczeństw i wynikająca z niej wola decydentów do dynamicznego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tej ogólnej tendencji nie zmienia fakt istnienia na świecie często zasadniczych różnic poglądów, co do potrzeby i tempa rozwoju tego rodzaju energetyki. Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektor(...)
»