Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Architektura naprawdę zie(...)

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przyjmuje dziś różne oblicza, dotyczy obiektów i terenów o odmiennej skali. Do kategorii tej zaliczyć należy również budynki określane mianem „zielonej architektury”, będące wyzwaniem dla projektantów. Potrzeba kształtowania środowiska miejskiego w zgodzie z przyrodą, w tym środowiska mieszkaniowego, to jeden z charakterystycznych dla XX w. kierunków postępowania. Wiek XXI zdaje się jeszcze bardziej zmierzać w tym kierunku. Obie(...)
»

Polimery nadziei(...)

Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań z biotworzyw”, zorganizowana przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, odbyła się w Warszawie w dniach 16-17 października br. W jej trakcie omówione zostały zagadnienia związane zarówno z produkcją nowoczesnych materiałów opakowaniowych z polimerów przydatnych do recyklingu, jak i metodami(...)
»