Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak łagodzić efekt miejsk(...)

W łagodzeniu negatywnych efektów wyspy ciepła ważnym elementem jest wiatr i udział terenów zieleni. Główne masy powietrza napływającego do miasta pochodzą z jego otoczenia, dlatego wokół miasta powinny przeważać obszary zajęte przez lasy oraz łąki. Miasta funkcjonują w skali, w której oddziaływanie na lokalne warunki klimatyczne jest możliwe. Dlatego najważniejszym zadaniem planowania przestrzennego jest wybór odpowiednich rozwiązań łagodzących negatywne asp(...)
»

Zmiany w Prawie wodnym(...)

Sejm postanowił, że istniejące mapy zagrożeń powodziowych, na których zaznaczone są newralgiczne tereny, są niedokładne, zawierają liczne błędy i do czasu opracowania nowych map nie będzie się zmuszać samorządów do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina ma prawo podjąć sama decyzję, czy dany obszar przewidziany pod zabudowę pozostawić jako teren budowlany, czy jako obszar zalewowy. Podejmując decyzję, bierze jednak na siebie obowiązek odszkodowawczy. Jeżeli teren pozostaw(...)
»