Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitorowanie i sterowani(...)

Konieczność monitorowania i sterowania instalacjami złożonych procesów technologicznych (oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, wytwarzanie energii elektrycznej, procesy chemiczne) oraz złożonych, wielofunkcyjnych obiektów (budynki inteligentne, szpitale, sale widowiskowe, multikina) sprawia, że obecnie najczęściej stosuje się rozwiązania oparte na podejściu typu SCADA1. Rodzaje monitorowanych instalacji zależą niewątpliwie od charakteru obiektu, lecz część ich występ(...)
»

Oczyszczalnie przydomowe (...)

Wzrost zainteresowania indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków w Polsce, związany ze zwiększeniem świadomości ekologicznej mieszkańców oraz pojawieniem się dofinansowania zarówno na szczeblu samorządowym, krajowym, jak i strukturalnym UE, spowodował wiele problemów prawnych w zakresie projektowania, uzgadniania dokumentacji, wdrażania programów budowy i metod współfinansowania. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie problematycznych zagadnień prawnych związ(...)
»