Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielono-błękitna infrastr(...)

W ostatnich latach coraz częściej poszukuje się nowego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi miast. Taka tendencja wynika z postępującego procesu urbanizacji i rozbudowy infrastruktury, a także z nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak upały, susze i nawalne deszcze. W stosunku do nich tradycyjne, nieelastyczne technologie zagospodarowania zasobów wodnych i przestrzeni miejskiej okazują się często bezradne. Równocześnie, rosną oczekiwan(...)
»

Suche wrzosowiska (...)

Siedlisko przyrodnicze „Suche wrzosowiska” łatwo rozpoznać w terenie, choć nie jest wcale częste. Co interesujące, siedlisko to jest pochodzenia antropogenicznego, czyli do jego powstania, istnienia i funkcjonowania przyczynił się człowiek. Nie jest to zarzut, gdyż pochodzenie suchych wrzosowisk nie umniejsza ich znaczenia przyrodniczego. Nie jest to zresztą jedyne siedlisko przyrodnicze o pochodzeniu antropogenicznym. Wystarczy wspomnieć omawiane wcześniej cenne (...)
»