Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

stack - a vertical passage through which products of combustion are conducted to the atmosphere Komin stack effect - the vertical movement of hot gases in a stack that results because they are hotter, and therefore less dense, than the atmosphere Efekt kominowy statutory limit - a specific upper limit which by law cannot be exceeded Graniczna wartość dopuszczalna (...)
»

Zmiany prawne w zakresie (...)

Prezydent RP 20 stycznia br. podpisał Ustawę z 8 stycznia 2010 r., nowelizującą Prawo energetyczne, która m.in. wprowadza znaczące zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wytwarzanej w OZE oraz w wysoko sprawnej kogeneracji. Długotrwałym (ponad dwuletnim) pracom nad ustawą nowelizacyjną towarzyszyły różne postulaty zgłaszane przez przedstawicieli podsektora energetyki odnawialnej i kogeneracji odnośnie zwiększenia atrakcyjności systemów wsparcia dla in(...)
»