Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Szklana przyszłość(...)

Z dr. Adamem Krynickim rozmawia Katarzyna Błachowicz   Przewiduje się, że efektem wprowadzenia noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą duże ilości zebranych selektywnie odpadów? Czy polscy przedsiębiorcy są przygotowani na przyjęcie takiej masy surowców? Jak najbardziej. Co więcej, na znaczące zwiększenie ilości surowców nadających się do recyklingu l(...)
»

Podatek od psa – za i prz(...)

Podatek od psów domowych po raz pierwszy wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 r. jako jeden z tzw. podatków od luksusu. Prawodawcy wyszli wówczas z założenia, że posiadacz niebędącego zwierzęciem użytkowym psa musi posiadać duży zasób środków finansowych. W końcu XIX w. w Nowej Zelandii wprowadzony przez brytyjskie władze podatek od posiadania psów spowodował opór ludności maoryskiej i tzw. wojny o podatek od psów(...)
»