Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Problem: brak spójności p(...)

  „Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – w oczekiwaniu na przełom” pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” zorganizowało 7 października br. w Warszawie ogólnopolską konferencję.   W panelach dyskusyjnych omówiono m.in. temat realności przeprowadzania krótszego procesu przygotowawczego inwestycji infrastrukturalnych oraz istniejące i prop(...)
»

Od redaktora(...)

Dobrze rozwinięta sieć transportowa jest ważną częścią łańcucha dostaw. Wspiera handel oraz wzrost gospodarczy, a także sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Sieci transportowe umożliwiają efektywną dystrybucję towarów i przemieszczanie się ludzi. Transport został uznany za dziedzinę gwarantującą zapewnienie trzech z czterech swobód stanowiących podstawy wspólnego rynku – swobody przepływu osób, towarów i usług – co zostało zapisane w traktacie rzymskim z 1957 r. Udział transportu w wartości dodane(...)
»