Zrównoważony rozwój – szanse i wyzwania

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-3
  DRUKUJ

W 2010 r. Unia Europejska rozpoczęła wdrażanie strategii „Europa 2020”. Wśród pięciu nadrzędnych celów, które UE chce osiągnąć do 2020 r., wskazano na: zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Strategia ma też stworzyć model wzrostu bardziej zrównoważonego i zapobiegającego wyłączeniu społecznemu.

Europejskie wyzwania dotyczą również Polski jako członka UE i kraju, który także dzięki unijnej pomocy otrzymał szansę rozwoju w zgodzie z prawami natury. Dzięki powszechnemu dostępowi do najnowocześniejszych technik i technologii wybór albo przemysł, albo czyste środowisko przestał być obowiązującą doktryną.

Idea rozwoju idącego w parze z ekologią przyświecała zorganizowanej przez IGWP i Fundację „Dialog i rozwój” konferencji Forum Ochrony Środowiska, która odbył [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus