Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Selektywana zbiórka odpad(...)

Od początku lat dziewięćdziesiątych można zaobserwować w naszym kraju zainteresowanie władz lokalnych selektywną zbiórką odpadów. Niestety, po początkowym szybkim rozwoju terytorialnym tej działalności, w 1994 roku nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczby miast i gmin rozpoczynających wprowadzanie zbiórki odpadów segregowanych. Spowodowane to było wystąpieniem szeregu barier i problemów, na które natrafili organizatorzy tego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. (...)
»

Transgraniczne przemieszc(...)

  Strumień odpadów w postaci pojazdów wywołuje szczególne zainteresowanie ze strony zarówno polskich podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych.   Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na dosyć zróżnicowane uwarunkowania ekonomiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niezwykle istotna kwestia, która jednocześnie dla zai(...)
»