Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Ptasi raj(...)

Rada Miasta Gdańska nadała Wyspie Sobieszewskiej status obszaru chronionego krajobrazu - wyspy ekologicznej. Równolegle z tą decyzją ówczesny wojewoda gdański w listopadzie 1994 r. ustanowił Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich obejmujący południową część wyspy. Szczególny status wyspy został potwierdzony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na dzisiejszy kształt Wyspy Sobieszewskiej miało wpływ pr(...)
»

Wnioski dla nowej perspek(...)

W ramach „Strategii wykorzystania Funduszu Spójności” współfinansowane są projekty dotyczące ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 10 mln euro. W ramach tego Funduszu kontynuowana jest realizacja projektów współfinansowanych z przedakcesyjnego funduszu ISPA. W sektorze transportu z udziałem środków z Funduszu Spójności (FS) realizowany(...)
»