Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Biopaliwa wvzoraj i dziś(...)

Transestryfikacja to obecnie najpopularniejsza metoda otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych. Proces transestryfikacji jest znany od 1864 r., kiedy to Rochleder opisał otrzymywanie gliceryny w wyniku reakcji etanolu z olejem roślinnym1. Olej roślinny to triglicerydy. Cząsteczka triglicerydu zbudowana jest z trzech reszt kwasowych kwasów tłuszczowych oraz jednej cząsteczki glicerolu. W reakcji transestryfikacji trigliceryd reaguje z alkoholem w obecności katalizatora, (...)
»

Problemy lokalizacji hand(...)

Od początku lat 90. do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki należy nieustannie przekształcany własnościowo, wielkościowo i branżowo handel. Zjawisko to nie znajduje jednak właściwego odzwierciedlenia w planowaniu przestrzennym w skali lokalnej. Zapisy obowiązujących jeszcze (w przeważającej części kraju) planów ogólnych i szczegółowych sprzed 1995 r. często traktują handel jako formę zagospodarowania, uzupełniającą lub wzbogacającą funkcję podstawową, głównie(...)
»