Best Available Techniques w suszeniu i spalaniu osadów

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-3
  DRUKUJ

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED), w ramach tzw. procesu Sewilla, zostały opracowane Best Available Techniques (BAT) dla różnych sektorów przemysłu, m.in. dla spalania odpadów, łącznie z suszeniem i spalaniem osadów ściekowych.

Jako najlepsze Best Available Techniques dla suszenia osadów ściekowych zostały zdefiniowane metody, które do tej pory wdrożono już w wielu w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W zakresie spalania osadów ściekowych jako BAT w pierwszej kolejności uznaje się spalanie w warstwie fluidalnej, a także pirolizę i zgazowanie. W artykule opisano obecnie obowiązujące ramy prawne na poziomie europejskim, jak również metody suszenia i spalania osadów ściekowych z uwzględnien [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus