Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Ciągłe i okresowe pomiary(...)

Jednym z rodzajów pomiarów wymaganych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (DzU z 2003 r. nr 110, poz. 1057) są łącznie prowadzone pomiary ciągłe i okresowe. Obowiązek adresowany jest do prowadzących wszystkie instalacje albo urządzenia spalania lub współspalania odpadów, przy czym ciągłe i okresowe pomiary emisji do powietrza należy prowadzić od 28 grudnia 2005 r. Wskazany termin dotyczy również insta(...)
»