Wszystkie artykuły w kategorii: "Nowe technologie"

Polecane artykuły:

MBP – gra bez reguł?(...)

W Polsce od 24 stycznia 2016 r. brakuje przepisów, które szczegółowo określałyby wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Według Ministerstwa Środowiska, wystarczające standardy zawarte są w ustawie o odpadach i dokumencie referencyjnym BAT z 2006 r. Czy aby na pewno? Do niedawna obowiązywało Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przet(...)
»

Ziemia i lasy w polityce (...)

Wraz z opisywanym w poprzednim felietonie rozporządzeniem dotyczącym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z sektorów znajdujących się poza systemem handlu emisjami (tzw. rozporządzenie o podziale wysiłków redukcyjnych, Effort Sharing Regulation) 20 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła również projekt poświęcony włączeniu wykorzystania ziemi oraz lasów w ramy polityki klimatycznej UE (LULUCF). Wpisanie wykorzystania ziemi i lasów w politykę klimatyczną wiąże się z zobowiązaniem(...)
»