Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-3
  DRUKUJ

Blisko 4 mln zł na instalację słoneczną

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Ponad 3,9 mln zł brutto pochłonie budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gm. Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice (woj. świętokrzyskie). Inwestycja wchodzi w skład większego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju na jego realizację pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Budowa suszarni ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów związanych z dalszą przeróbką osadów oraz do zminimalizowania uciążliwości odorowych. Przedsięwzięcie pozwoli również na dostosowanie gospodarki osadowej oczyszczalni w Siesławicach do wymogów „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” oraz „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018”. Wykonanie zadania powierzono Przedsiębiorstwu EKOLOBUD z Suwałk. Prace budowlane mają zakończyć się do końca maja 2015 r.

Kanalizacyjna inwestycja

W ramach unijnego projektu na terenie gm. Malczyce (woj. dolnośląskie) rozbudowywana jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Do końca maja 2015 r. w całej miejscowości Rachów ma powstać kanalizacja sanitarna wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji w Malczycach. Zadanie zakłada budowę ok. 3598 m sieci, w tym ok. 2411 m kolektorów grawitacyjnych, ok. 723 m rurociągów ciśnieniowych oraz ok. 464 m kanałów bocznych. Wybudowane zostaną także cztery pompownie ścieków. Pracom remontowym zostaną poddane stacje uzdatniania wody w Malczycach, Mazurowicach, Wilczkowie i Dębicy oraz oczyszczalnia ścieków w Malczycach. Na realizację przedsięwzięcia wartego ponad 2,8 mln zł brutto pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą tego zadania zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy.

Porządki w Łabiszynie

Wybrano wykonawcę projektu pn. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla miasta Łabiszyna”, którym została firma TECHWATER Marek Jarosz z Bydgoszczy. W ramach przedsięwzięcia do 15 maja 2015 r. zrealizowane zostaną dwa duże zadania inwestycyjne – modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków. W SUW nastąpi unowocześnienie technologii uzdatniania wody, w tym wykonanie instalacji napowietrzania i wspomagania powietrzem procesu płukania filtrów, układu odżelaziania oraz odmanganiania, aparatury dezynfekcji i wspomagania procesu utleniania związków żelaza i manganu, a także zespołu sterowania. Natomiast w oczyszczalni przewidziano remont komory krat, wymianę instalacji i stacji zlewnej dla ścieków dowożonych oraz modernizację budynku i technologii stacji Mechanicznego Odwadniania Osadu (MOO). Inwestycja warta blisko 2,7 mln zł brutto została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013 (działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych

opracowała Martyna Matuszczak.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus