Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Architekt magicznych kons(...)

Architektura krajobrazu jest sztuką nietrwałą i kapryśną. Potencjał projektu uwypukla upływający czas. Gdy czujemy satysfakcję z podziwiania roślinności oraz przestrzeni w krajobrazie, w którym nie zmienilibyśmy niczego, jesteśmy przekonani, że mamy do czynienia z dziełem natury bądź człowieka. Według Harriet Pattison, wskazówką oraz inspiracją przy tworzeniu projektów jest magia miejsc wywołujących emocje. Harriet Pattison urodziła się 29 października 1928 r. Jest(...)
»

Od redaktora(...)

Ochrona drzew i krzewów miejskich przed szkodnikami prof. zw. dr hab. Tadeusz Baranowski Katedra Metod Ochrony Roślin Akademia Rolnicza, Poznań Specyficzne warunki środowiska miejskiego, ogromna rola pozamaterialnych wartości występujących tu terenów zielonych oraz niezbędność zachowania absolutnego bezpieczeństwa mieszkańców powodują, iż ochrona drzew i krzewów miejskich przed szkodnikami stanowi problem, którego rozwiązania muszą być rozpatrywane w kateg(...)
»