Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strategiczna ocena a JESS(...)

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas), tłumaczona jako „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich”, jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z przeznaczeniem funduszy na trwałe inwestycje na obszarach miejskich. Instrument ten ma charakter pomocy zwrotnej, w którego udzielaniu pośredniczą Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (F(...)
»

Informator(...)

Nieselektywne składowanie 18 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października br. w sprawie odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (DzU Nr 191 poz. 1595). Są to m.in. odpady z wydobywania kopalin, z przeróbki rud metali, z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. Bez zezwolenia 28 października br. minister gospodarki wydał Rozporządzenie w sprawie(...)
»