Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Badania jakości paliwa fo(...)

Paliwa formowane to „wyseparowana i odpowiednio przetworzona frakcja palna odpadów komunalnych i komunalnopodobnych o nieustalonych właściwościach fizykochemicznych”1. Na paliwo formowane składają się substancje palne, utworzone na bazie paliw naturalnych i sztucznych, wyodrębnione substancje palne pochodzenia biologicznego oraz produkty przetwarzania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych2. Przykładem paliwa formowanego mogą być br(...)
»

Miasta w obliczu rewitali(...)

Diagnoza dotychczasowych działań i pomysły na ożywienie miast, a także możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć – to tylko niektóre tematy dyskusji towarzyszących III Międzynarodowemu Kongresowi Rewitalizacji Miast w Krakowie. W Kongresie, który odbywał się od 4 do 6 czerwca br. w Nowohuckim Centrum Kultury, wzięło udział 250 przedstawicieli rządu, samorządów, świata nauki i biznesu oraz sektora bankowego, którzy mogli wysłuchać kilkudziesięciu wystąpień. Obr(...)
»