Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling aerozoli(...)

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki zdefiniowano wyrób aerozolowy jako jednorazowy pojemnik wykonany z metalu, szkła lub z tworzywa sztucznego, zawierający gaz sprężony, skroplony albo rozpuszczony pod ciśnieniem wraz z cieczą, pastą, proszkiem lub bez nich, wyposażony w urządzenie umożliwiające uwalnianie zawartości w formie cząstek stałych bądź ciekłych zawieszonych w gazie w postaci piany, pasty, proszku lub cieczy. (...)
»

Rozporządzenia do Ustawy (...)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (DzU Nr 37, poz. 339), które weszło w życie 27 kwietnia 2002 r., nie dotyczy odpadów medycznych i weterynaryjnych (dla których wymagania określa w sposób analogiczny rozporządzenie Ministra Zdrowia) i nie określa sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Jego przepisy stosuje się do wszelkich instalacji i urzą(...)
»