Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - świat(...)

Kto pyta, nie błądzi Od 15 grudnia 2010 r. trwają konsultacje społeczne, prowadzone w formie badań ankietowych, związane z instrumentem finansowym LIFE+ oraz finansowaniem sieci Natura 2000. Komisja Europejska prowadzi je za pośrednictwem Internetu. W przypadku opublikowanych wytycznych dotyczących kolejnej perspektywy finansowej Programu LIFE+, brukselscy urzędnicy liczą głównie na odzew krajowych, regionalnych i lokalnych organów administracji, podmio(...)
»

Monitoring obiektów(...)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU nr 138, poz. 865, z późn. zm.), prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do jego monitoringu zarówno w trakcie eksploatacji, jak i po jego zamknięciu. Faza eksploatacji takiego obiektu obejmuje okres od dnia uzyskania zezwolenia na jego prowadzenie do czasu zaprzestania przyjmowania odpadów wydobywczych do składowania(...)
»