Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Instalacje do odwróconej (...)

pracowanie prognostycznych modeli transportu masy podczas filtracji membranowej stwarza na ogół wiele problemów i jest uzależnione od dokładnego matematycznego opisu hydrodynamiki systemu, struktury membran i jakości cieczy zasilającej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach i przy ścisłych ograniczeniach proste wyrażenia analityczne mogą być wykorzystane do opisu transportu membranowego. W literaturze dostępnych jest wiele modeli definiujących parametry procesowe różnych procesów membranowych1,2(...)
»

Ograniczenie emisji CO2 w(...)

  Stosowanie zapisów prawa UE, wynikających z prowadzonej polityki w zakresie ochrony środowiska stanowi ogromne wyzwanie dla energetyki węglowej, a obciążenie kosztami emisji gazów cieplarnianych znajdzie odzwierciedlenie w cenach energii elektrycznej. Co zatem robić, by redukować emisję CO2 w energetyce? Zastosowanie nowych technologii, zapewniających uzyskanie sprawności bloku węglowego na poziomie 45% odpowiada emisji 743 g C(...)
»