Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

II edycja Konkursu(...)

Zachęcam Państwa do udziału w II edycji Konkursu o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO. Miesięcznik PRZEGLĄD KOMUNALNY od wielu lat zajmuje się propagowaniem działań prośrodowiskowych. Nasz Konkurs dodatkowo promuje i nagradza działania ekologiczne w gospodarce odpadami - głównie programy selektywnej zbiórki stłuczki szklanej. W kwietniu Konkurs gościł na XVIII Krajowym Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast w Ustroniu, gdzie(...)
»

Eksploatacja małych pomp (...)

Pojęciem „małe pompy ściekowe” określa się pompy o wydajności kilku l/s, stosowane w indywidualnych rozwiązaniach odprowadzania ścieków bytowych, w niekonwencjonalnych systemach kanalizacji ciśnieniowej – z indywidualnymi pompowniami przydomowymi i grawitacyjno-ciśnieniowej – z lokalnymi pompowniami ścieków. Do grupy „małych pomp” można również zaliczyć pompy stosowane w pompowniach uzupełniających na obrz(...)
»