Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Członkowie Rady Programow(...)

prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak – przewodniczący Rady Programowej, kierownik Katedry Geografii Turyzmu Akademi Wychowania Fizycznego w Poznaniu, specjalności: m.in. biologiczna ochrona powierzchni Ziemi, hydrobiologia oraz ochrona środowiska. (...)
»

Warmińska droga krajobraz(...)

Koncepcja „warmińskiej drogi krajobrazowej” powstała w trakcie prac nad programem „Dom Warmiński” oraz analizą potencjału powiatu olsztyńskiego, wykonaną w 2003 r. na zlecenie starosty olsztyńskiego przez zespół pracowników naukowych UWM w Olsztynie. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do prac nad analizą możliwości modernizacji sieci dróg lokalnych na terenie powiatu olsztyńskiego.   Starosta pow(...)
»