Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przed Europejskim Trybuna(...)

Jakość środowiska przyrodniczego może bezpośrednio wpływać na ocenę, czy zapewnione zostały gwarancje prawne dotyczące ochrony praw człowieka, wynikające z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. A przecież każdy hałas wyraźnie wpływa na zdrowie i jakość życia ludzi oraz możliwość korzystania z własności. Zagadnienie to zostało już zasygnalizowane w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (PK 4/2013). Kwestie te są przedmiotem oc(...)
»

Prosument kontra konsumen(...)

W 2011 roku ponownie zwiększyła się liczba ludności zamieszkującej Ziemię. ONZ ustaliło, że od 31 października jest nas już 7 miliardów, a kolejny miliard przybędzie prawdopodobnie za mniej niż 12 lat. Informacje te od razu wywołały komentarze naukowców i publicystów na temat zasobów żywności i energii zdolnych do utrzymania przy życiu rekordowej populacji. Oczywiście zdania są podzielone – jedni podnoszą alarm, nawołując do odkurzenia demograficzny(...)
»