Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biopaliwa? Tak, ale w ogr(...)

Zastosowanie biopaliw wzbudza ostatnio duże zainteresowanie jako strategia prowadząca zarówno do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jak i do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Należy jednak brać pod uwagę zasadniczą kwestię, która ogranicza rozwój produkcji biopaliw. Powodem ograniczającym rozwój biopaliw jest konieczność zachowania odpowiednio dużych obszarów rolnych dl(...)
»

Prawne zamieszanie(...)

W marcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” w artykule pt. „Rtęć w środowisku przyrodniczym” zamieszczono przywołanie prawne, które straciło moc z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 marca 2002 r., które określało standardy jakości gleb w ekologicznej produkcji roślinnej. Mimo jego nieocenionej wartości nie ma go już i należy się z tym pogodzić. dr inż. Anna Kiepas-Kokot Katedra Och(...)
»