Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pod latarnią najciemniej(...)

Usprawnienie systemu recyklingu pojazdów powinno polepszyć sytuację w ochronie środowiska oraz zwiększyć koniunkturę w gospodarce. Żałować można tylko tego, że ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dopiero teraz została wprowadzona w życie. Przeważnie jest tak, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy pojawia się wiele pytań i problemów. W związku z tym Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów (FORS) zorganizowało konferencję pt. „Recykling samochodów w Po(...)
»

Uwarunkowania słonecznego(...)

Specyficzna struktura fizykochemiczna osadów ściekowych sprawia, że nawet po ich mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 70% wody. Ich ostateczne zagospodarowanie na tym etapie przetworzenia nastręcza wielu problemów (transport, składowanie). Suszenie słoneczne wydaje się najprostszą i najtańszą w eksploatacji technologią redukcji masy osadów ściekowych, mogącą zracjonalizować gospodarkę osadową małych i średnich oczyszczalni ścieków. Tempo (...)
»