Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obszary specjalne Cz. II(...)

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu miało na celu ochronę walorów krajobrazowych przede wszystkim przed uciążliwym przemysłem. Początkowo tworzenie parków krajobrazowych i wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu należało do właściwości byłych wojewódzkich rad narodowych, a następnie do wojewodów. Tych form ochrony przyrody nie znały ani pierwsza (z 1934 r.), ani druga (z 1949 r.) ustawa o oc(...)
»

Asfalt modyfikowany gumą (...)

Technologia przyjazna środowisku Asfalt modyfikowany gumą z zużytych opon W ostatnich kilku latach gwałtowny wzrost inwestycji drogowych w Polsce spowodował napływ i rozwój nowych technologii i materiałów. W początkowym okresie efekty tego zjawiska widoczne były głównie na autostradach i drogach ekspresowych, ale nadszedł czas, aby z dobrodziejstw rozwoju technologicznego w większym zakresie mogli skorzystać również użytkownicy dróg samorz(...)
»