Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Autobus energetyczny rus(...)

Pomysł zrealizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej został zainicjowany przez partnerów niemieckich, którym udało się z sukcesem wykonać podobny projekt na terenie Niemiec. Partnerzy niemieccy swoje doświadczenia związane z przeprowadzeniem tego typu przedsięwzięcia chcieli wykorzystać przy realizacji podobnego projektu na gruncie polskim. (...)
»

Perły w koronie przemysłu(...)

Prawie 40% światowego popytu na miedź i ok. 30% światowej produkcji zarówno cynku, jak i aluminium jest zaspokajane materiałami pochodzącymi z recyklingu. Recykling metali nieżelaznych, w obliczu wyczerpywania się zasobów oraz wzrostu cen importowanych metali ziem rzadkich, stanowi element strategii największych na rynku krajowym i światowym firm. A nowoczesne i innowacyjne technologie wspomagają rozwój tego sektora gospodarki. (...)
»