Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Aktualności   Zielona Stolica Europy poszukiwana Chociaż mamy dopiero 2013 r., Komisja Europejska czeka już na zgłoszenia miast pretendujących do miana Zielonej Stolicy Europy w 2016 r. W rywalizacji mogą wziąć udział ośrodki miejskie z państw członkowskich UE (przystępujących i kandydujących), a także z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowością jest to, że o tytuł mogą ubiegać się miasta liczące ponad 100 tys. mi(...)
»

"Nieznośna lekkość bytu"(...)

Mało kto pamięta, że jeszcze 20 lat temu Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. Aż 30% społeczeństwa żyło na obszarach ekologicznego zagrożenia, na których w sposób ciągły przekraczane były normy środowiskowe. Niemal połowa miast polskich, w tym największe (choćby Warszawa), w ogóle nie posiadało oczyszczalni ścieków. Wielkość strat spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska szacowana była na 5-10% dochodu narodowego, a wydatki n(...)
»