Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Sprostowanie(...)

W wydaniu wrześniowym w artykule pt. „Geowłókniny w renowacji nawierzchni asfaltowych” popełniliśmy dwa błędy. Po pierwsze, dwukrotnie (pod nr 4 i 5) zamieściliśmy tę samą fotografię. Pod nr 5 powinna znaleźć się fotografia prezentowana poniżej. Ponadto, w akapicie poświęconym wielkości Qsaturacji, w środkowej kolumnie na stronie 73, w zdaniu: „Na świecie prz(...)
»

„Sprzątanie świata” w lic(...)

W ubiegłym roku odbyła się szczególna, bo dwudziesta już edycja akcji w Polsce. Jak zawsze zaangażowały się w nią tysiące osób oraz setki instytucji, organizując w trzeci weekend września lokalne wydarzenia związane z tematyką prawidłowej gospodarki odpadami i ochroną środowiska. W „Sprzątaniu świata – Polska 2013” wzięło udział ponad 500 różnych podmiotów, w tym m.in. lokalni działacze, szkoły i przedszkola, stowarzyszenia, instytucje oraz firmy. Według n(...)
»