Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-12
  DRUKUJ

Bieszczadzki projekt kanalizacyjny

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego realizowane jest przedsięwzięcie mające na celu rozbudowę i uporządkowanie systemu kanalizacyjnego. Do końca sierpnia 2016 r. w miejscowości Wołosate w gm. Lutowiska (woj. podkarpackie) wybudowane zostaną mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii BIOVAC wraz z niezbędną infrastrukturą, a także kolektor sanitarny z przyłączami. Projekt, którego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe OTECH z Gorlic, zakłada wyłączenie z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie nowego obiektu o wydajności Qdśr = 40 m3/d. Praca nowej oczyszczalni będzie oparta na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR, z przeróbką osadów ściekowych w procesie tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach stabilizacji tlenowej, i na mechanicznym odwadnianiu osadu stabilizowanego w urządzeniu workowym. W skład inwestycji wchodzi także budowa kolektora sanitarnego, obejmująca wykonanie rozdzielczej kanalizacji dla miejscowości Wołosate.Inwestycja o wartości ponad 2,1 mln zł brutto została wsparta dofinansowaniem w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

Gruntowna modernizacja w Drezdenku

Blisko 3 mln zł brutto pochłoną modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko (woj. lubuskie). Projekt finansowany z budżetu gm. Drezdenko został wsparty 10-procentową pożyczką z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w Drezdenku służy mieszkańcom od 1997 r., a jej aktualna wydajność wynosi ok. 1750 m3 na dobę. Modernizacja obiektu będzie polegała m.in. na przebudowie reaktora biologicznego, w którym komora napowietrzania zostanie podzielona na dwie pracujące równolegle komory, a w każdej z nich będą zainstalowane: system drobnopęcherzykowego napowietrzania, mieszadła i aparatura kontrolno-pomiarowa. W skład projektu wchodzi także wymiana kraty schodkowej w przepompowni ścieków surowych na kratę zgrzebłową z praso-płuczką skratek, podział komory osadu nadmiernego na dwie jednakowe komory i zainstalowanie w obu pomp, kierujących osad do budynku stacji odwadniania, oraz strumienic do napowietrzania i mieszania osadu. Ponadto planowane są modyfikacja automatycznego sterowania pracą oczyszczalni, wykonanie instalacji elektrycznych oraz rozdzielni, modernizacja piaskownika i stacji odwadniania osadu, budowa magazynu osadu odwodnionego oraz stacji dozowania PIX-u. Zadanie do 10 marca 2016 r. wykona Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania.

Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych
opracowała Martyna Matuszczak.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus