Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zabezpieczenia, kontrole (...)

Nowelizacja ustawy o odpadach stała się faktem Od kilku miesięcy trwają prace nad projektami rozporządzeń, które mają pozwolić na realne wdrażanie postanowień znowelizowanej ustawy o odpadach. Brak aktów wykonawczych już dzisiaj jest sporym utrudnieniem, przykładowo przy wnioskowaniu o wydanie lub zmianę pozwoleń na wytwarzanie czy zbieranie odpadów. Brak przepisów szczegółowych uniemożliwia też dokonywanie kalkulacji i szacowanie kosztów (...)
»

Edukacja ekologiczna w ku(...)

Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej jest realizacją zobowiązań wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Wdrażanie programu powinno pomagać realizującym zadania edukacyjne w koncentrowaniu się na jasno sprecyzowanych celach, a organom finansującym ułatwić podejmowanie decyzji. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie Polska Biomasa realizowało Program Edukacji Ekologicznej pod tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województ(...)
»