Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w woj(...)

Rozwój gospodarki w poprzednich dziesięcioleciach nie uwzględniał zasad ochrony środowiska. Zrozumienie rangi problemu nastąpiło w ostatnich piętnastu latach, co jest odczuwalne w realizowanych działaniach naprawczych oraz zmniejszających presję na środowisko.  Na początku lat 90. znaczną rolę odegrało ograniczenie poziomów produkcji, a także likwidacja wielu zakładów. Niezależnie od tych przyczyn zac(...)
»

Dachy zielone na pięć – p(...)

Opracowała Judyta Więcławska (...)
»