Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ZSEE - podsumowanie 2006 (...)

Temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) jest zagadnieniem niszowym, jednak wywołuje nadal sporo emocji. Dzieje się tak przynajmniej z czterech powodów. Po pierwsze rynek i działalność są nowe. Po drugie przy możliwym wprowadzeniu poziomów zbierania, rynek ZSEE będzie dramatycznie rósł i każda jego część stanie się łakomym kąskiem. Po trzecie, jeżeli przez proponowane zapisy nowelizacji zostanie sztucznie wykreowany kolosalny popyt wielokrotnie przewyższający(...)
»

Kogeneracja - technologia(...)

Józef Pupka Zmiany jakie obserwuje się w ostatnich kilkunastu latach w energetyce światowej, wyraźnie odzwierciedlają dążenie rządów i społeczeństw do bardziej racjonalnego i zrównoważonego rozwoju tego sektora gospodarki. Na pierwszy plan w tych dążeniach wysuwają się aspekty ekonomiczne, ekologia, bezpieczeństwo energetyczne oraz klient. Za tym idą działania wspierające rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania energii, wykorzystania nowych źródeł energii pierwotnej, doskonalen(...)
»