Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dmuchanie dziurawego balo(...)

W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce trzecią pod względem wartości pozycją kosztów, po wynagrodzeniach z pochodnymi i po amortyzacji, zajmują podatki i opłaty. Według danych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, w 2014 r. stanowiły one w ankietowanych 151 przedsiębiorstwach średnio 14,5% kosztów ogółem. Podkreślić też należy, że głównym składnikiem wartości podatków i opłat w firmach jest podatek od nieruchomości. Stanowi on około 80% wartości (...)
»

PPP – sposób na roz(...)

Aleksander Cieślar Budowa krytej pływalni, hali sportowej lub sztucznego lodowiska niesie za sobą potrzebę wydatkowania znacznych nakładów inwestycyjnych. Przy powszechnie znanej trudnej sytuacji finansowej większości samorządów realizacja tego typu zadań wydaje się być jedynie sferą marzeń lub odległą perspektywą, w której dobra koniunktura gospodarcza przełoży się na większe wpływy do kasy miast i gmin. Czy zatem w takiej sytuacji brak jest rozwiązań, które pozwolą już(...)
»