Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyjmowanie ścieków z za(...)

Zarządy zakładów przetwórstwa spożywczego znajdujących się w aglomeracjach miejskich, w których istnieją rozbudowane systemy przyjmowania i oczyszczania ścieków, zakładają możliwość bezproblemowego podłączenia się do sieci kanalizacji komunalnej celem odprowadzenia ścieków produkcyjnych. Problem współpracy z lokalnym zakładem komunalnym rozpoczyna się z chwilą wystąpienia przedsiębiorstwa z zapytaniem o warunki przyłączenia oraz parametry, jakim mają odpowiadać odprowadzane ścieki. (...)
»

Jubileusz w niekonwencjon(...)

Zarząd Polskiej Izby Biomasy, utworzonej 24 lutego 2004 r., postanowił w nietypowy sposób podsumować pierwsze pięciolecie jej funkcjonowania. Izba zorganizuje panel dyskusyjny, na którym zostanie podjęta próba sformułowania wspólnego dokumentu, zawierającego przewidywane kierunki i sposoby pozyskiwania energii z biomasy. Eksperci od biomasy, współpracujący z Izbą od kilku lat, zostali poproszeni o przygotowanie i przedstawienie swojej wizji roz(...)
»