Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Koncepcja dla Olsztyna Do 12 kwietnia br. można wziąć udział w otwartym konkursie, którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia projektowanego pomnika Armii Krajowej przy alei M. J. Piłsudskiego w Olsztynie”. Celem konkursu, ogłoszonego przez gm. Olsztyn jest zaproponowanie najlepszego rozwiązania w ramach rewitalizacji istniejącego zagospodarowania. Chodzi o takie przekształcenie terenu, aby(...)
»

Brak globalnego myślenia (...)

Zawsze, podejmując działania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, musimy patrzeć na efekt globalny takiego postępowania. Nie budzi żadnych wątpliwości to, że zapobieganie zmianom klimatu ma charakter wybitnie globalny. W tym kontekście nie jest prawdą, że każda redukcja emisji z terytorium danego kraju wywoła zmniejszenie emisji w skali globalnej. Wręcz odwrotnie – może spowodować jej wzrost. Ukryta w imporcie emisja(...)
»