Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partnerstwo dla „Zi(...)

Zgodne z oczekiwaniami mieszkańców zagospodarowanie ponad 100 ha gruntów wokół krakowskiego składowiska odpadów komunalnych „Barycz” i sąsiadujących z nim wyrobisk, wyeksploatowanych przez Kopalnię Soli w Wieliczce, staje się coraz bardziej prawdopodobne. Projekt rewitalizacji, przygotowany przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska (MAEŚ) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z lokalną społecznością, spotkał się z przychylnym przyjęciem władz Krakow(...)
»

Nowe regulacje w ochronie(...)

Nowelizacja Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm. – P.o.ś.) w dość istotny sposób zmodyfikowała przepisy odnoszące się do ochrony jakości powietrza. Jedną z najważniejszych nowości w tych regulacjach jest kwestia ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na człowieka i środowisko bardzo drobnego pyłu zawieszonego, tzw. pyłu PM2,5. Zagadnienie to zajmuje szczególne (...)
»