Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling i zagospodarowa(...)

W ciągu ostatnich dwóch lat zagadnieniu tworzenia „zielonych miejsc pracy” w Polsce poświęcono kilka konferencji, którym patronowało Ministerstwo Środowiska. Podczas konferencji wskazano przede wszystkim szanse tworzenia miejsc pracy w ochronie środowiska w związku z nowymi regulacjami prawnymi, wynikającymi z akcesji Polski do Unii Europejskiej. W przedstawionej analizie ilości „zielonych miejsc pracy” terminem tym określono gł(...)
»

Działania antysmogowe – o(...)

W ostatnich miesiącach w Polsce trwa dyskusja dotycząca sposobów ograniczenia występowania smogu. Główną jego przyczyną, oprócz emisji spalin z pojazdów, jest niska emisja powstająca wskutek ogrzewania mieszkań urządzeniami niespełniającymi jakichkolwiek norm dotyczących wielkości emisji szkodliwych substancji. Ponadto równie niebezpieczne jest spalanie w kotłach paliw, które są odpadami pochodzenia komunalnego bądź nieodpowiadających jakimkolwiek normom jakościowym, tzw. ekologiczne paliwa n(...)
»