Nowości w Krakowie – unijny projekt na finiszu

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2015-11
  DRUKUJ

Prawie 5 km nowej kanalizacji sanitarnej, nowoczesne zbiorniki wodociągowe, likwidacja przydomowych szamb, a co za ty idzie – podniesienie standardu i komfortu życia mieszkańców Krakowa, to cele, które zostały już osiągnięte w ramach prowadzonej przez Wodociągi Krakowskie inwestycji.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Te działania zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”, który otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej. MPWiK w Krakowie już od 2003 r. sięga, w celu pokrycia części kosztów swoich inwestycji wodno-kanalizacyjnych, po fundusze unijne. Z pozyskanych środków udało się zrealizować takie wielomilionowe projekty, jak: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” czy „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie”.

Nowo powstałe zbiorniki zabezpieczają dostawy wody dla Krakowa

Prace dotyczące projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III” prowadzone są terminowo, a planowany czas ich zakończenia to grudzień 2015 r. Projekt składa się z dwóch kontraktów usługowych i pięciu kontraktów budowlanych, z których jeden zakłada refundację kosztów inwestycji sfinalizowanych przez Wodociągi Krakowskie w latach 2007-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 83 145 825,90 zł brutto, a dofinansowanie z Funduszu Spójności 36 868 938,65 zł. W ramach przedsięwzięcia na osiedlu Górka Narodowa Wschód, przy ulicy Węgrzeckiej, w pobliżu cmentarza Batowickiego w Krakowie, powstały dwa potężne zbiorniki wodociągowe. Wzniesiono 9-metrowe ściany i położono stropy zbiorników. Powstały komory zasuw, zbiornik przelewowy oraz zbiornik retencyjny. Przeprowadzano montaż instalacji i urządzeń technologicznych, a także wykonano próby szczelności i wytrzymałości obu zbiorników. Obiekt ma zostać oddany do użytkowania z końcem tego roku. Każdy ze zbiorników pomieści 15 tys. m3 wody, które w wypadku awarii zabezpieczą zapas wody dla północno-wschodniej części Krakowa. Zasób ten zostanie wykorzystany w razie problemów z dostarczeniem wody z Zakładów Uzdatniania Wody: „Raba” „Rudawa” i „Dłubnia”, które obsługują miasto. Oznacza to, że mieszkańcy dzielnic Śródmieście i Krowodrza w razie awarii nie odczują jej negatywnych skutków.

Nowe życie 100-letniego kolektora

Budowa zbiorników to tylko jeden z pięciu kontraktów budowlanych w ramach projektu. Pozostałe obejmują: modernizację kolektora, a także budowę kanalizacji sanitarnej. Modernizacji został poddany prawie stuletni prawobrzeżny kolektor Wisły, podzielony na dwa odcinki ciągnące się wzdłuż rzeki, od ul. Rollego do ul. Stoczniowców oraz od ul. Czarodziejskiej do rzeki Wilgi. Prace na odcinku od ul. Czarodziejskiej do syfonu na rzece Wildze zostały zakończone. Szacowany koszt kontraktu wyniósł 13 264 994,88 zł brutto. Kanał odnawiany był za pomocą specjalnych paneli GRP, produkowanych na indywidualne zamówienie. Początkowa faza prac wymagała przeprowadzenia szczegółowych pomiarów wnętrza kanału w celu określenia jego wymiarów, a także ustalenia dokładnej trasy. Technologia naprawy panelami GRP jest metodą renowacji przewodów o dużych wymiarach i polega na instalowaniu w istniejących, zniszczonych przewodach kanalizacyjnych wewnętrznych prefabrykowanych okładzin. Panele wykonane są z włókna poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym. Wprowadza się je przez wykopy montażowe do wnętrza kanału, gdziełączone za pomocą uszczelki lub kleju, wskutek czego tworzą nową, bardzo trwałą konstrukcję. Inwestycja realizowana była w centrum Krakowa na odcinkach od rzeki Wilgi w rejonie ul. Zatorskiej w kierunku mostu Grunwaldzkiego, wzdłuż bulwaru Wołyńskiego. Następnie nowe panele układano w kolektorze wzdłuż bulwaru Poleskiego w kierunku ul. Zamkowej i ul. Konopnickiej w rejonie mostu Dębnickiego. Ostatni odcinek obejmował ul. Madalińskiego, rynek Dębnicki oraz ul. Tyniecką dochodzącą do ul. Czarodziejskiej. Prace na drugim odcinku 100-letniego kolektora od ul. Rollego do ul. Stoczniowców prowadzone są tą samą metodą, a planowany czas ich zakończenia to listopad br.

Kilometry kanalizacji dla krakowian

Blisko 2,5 km kanalizacji powstało w ramach kolejnego kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Malinowa, Jeleniogórska, Orzechowa, Piltza, Babińskiego, Spacerowa, Morcinka w Krakowie”. Prace budowlane prowadzono w okresie od sierpnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. Szacowany koszt kontraktu wyniósł 4 435 337,82 zł brutto. Nowo powstała kanalizacja zapewnia odprowadzanie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkalnej i usługowej. Jako pierwsze prowadzone były prace w ulicy Piltza i Babińskiego. Zakończono je w listopadzie 2014 r. Metodą wykopu otwartego powstało prawie 0,5 km kanalizacji wzdłuż ulicy Piltza. Następnie ułożono ponad 284 m rur kanalizacyjnych w ul. Spacerowej i Babińskiego. Kanał w ulicach Piltza, Babińskiego i Spacerowej umożliwia nie tylko odprowadzenie ścieków z tych ulic, ale także przyczyni się do likwidacji lokalnej oczyszczalni ścieków przy Szpitalu im. Józefa Babińskiego. W ul. Morcinka zostało ułożonych ponad 288 m kanalizacji, powstała też pompownia wraz z rurociągiem tłocznym, a jej budowa była konieczna ze względu na ukształtowanie terenu. Pompownia umożliwia skierowanie ścieków z ul. Morcinka do centralnej sieci Krakowa. Prawie 183 m kanału ułożono wzdłuż ul. Malinowej, a długość nowej kanalizacji w ulicach Jeleniogórskiej i Orzechowej wyniosła ponad 733 m. W ramach kontraktu we wszystkich ulicach ułożono prawie 2,5 km kanalizacji wraz z 84 przyłączami.

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej udało się również zrefundować koszty, które poniosło MPWiK w Krakowie w latach 2007-2012 na wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 2,2 km. Kanalizacja sanitarna została ułożona w następujących ulicach: Folwarcznej, Stawisko, Ślósarczyka, Pustynnej, Sudolskiej, Wapowskiego, Tretówka i Hollendra. Przeważająca część tej kanalizacji powstała w celu odbioru ścieków sanitarnych z zabudowy jednorodzinnej.

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap III” przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego, a przyłączenie mieszkańców do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków znacząco poprawiło komfort i standard życia mieszkańców Krakowa.

Opracowanie: Martyna Matuszczak

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus