Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Ruchome złoża Przy zastosowaniu najnowszej technologii złoża ruchomego w oczyszczalniach ścieków można uzyskać wysoki efekt biologicznego oczyszczania, połączony z usuwaniem związków biogennych. Złoże zbudowane jest ze swobodnie poruszających się elementów, gdzie na powierzchni ruchomego wypełnienia tworzy się błona biologiczna. Z badań wynika, iż rozwija się ona na wewnętrznej części nośników, ograniczając w ten sposób wpływ na ścieranie. Przedstawiono również charakterystykę element(...)
»

Elektroodpadowa fikcja(...)

W Centrum Informacyjnym Polskiej Agencji Informatyzacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie 24 marca 2010 r. w odbyła się zamknięta debata i konferencja. Związana była z raportem opracowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) o rynku zużytego sprzętu (ZSEE) w Polsce. Raport został zamieszczony w Internecie (m.in. na stronie Instytutu1). Celem debaty była prezentacja nieprawidłowości, jakie występują w systemie zbierania i przetwarzania zużytego (...)
»