Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobre praktyki – zbiórka (...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Poznaniu zorganizował na terenie Poznania system selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych i problemowych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). ZZO uruchomił trzy stacjonarne i jeden mobilny punkt ich zbiórki, dzięki czemu stworzył mieszkańcom możliwość przyjaz(...)
»

Wiadomości bez granic(...)

A. Campisano, E. Creaco, (...)
»