Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Strategia minimalizacji o(...)

Miasta – samonapędzające się urbanistyczne organizmy, z rozrastającym się sektorem budowlanym, odpowiedzialne są za przepływy ogromnej ilości materiałów i konsumpcję zasobów. Problem odpadów budowlanych dotyka większości miast na świecie. Nowe inwestycje, regeneracja struktur urbanistycznych oraz wyburzenia stymulują powstawanie tysięcy ton odpadów. W kontekście oddziaływana inwestycji na środowisko oraz szacowania cyklu życiowego produktów i komponentów budowlanych wszyscy(...)
»

Raport: Model regulatora (...)

Nie ulega wątpliwości fakt, że debata nad potrzebą zmian prawno-organizacyjnych w sektorze tytułowych usług ma charakter wielowątkowy. Wydaje się, że wątek budzący analogiczne kontrowersje i emocje jak kwestia konsolidacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (zob. więcej na ten temat w kwietniowym numerze miesięcznika) można ująć w pytaniu o optymalny model regulacji interesującego nas sektora. Zwracają na to uwagę ci analitycy, którzy dostrzegają potrzebę w(...)
»