Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona krajobrazu na obs(...)

Parki krajobrazowe to bez wątpienia obszary o wysokich walorach krajobrazowych, ale jednocześnie też strefa problemowa. Wynika to z faktu pozostawienia wszystkich gruntów na terenie parków krajobrazowych w gospodarczym użytkowaniu. Generuje to szereg konfliktów na styku ochrony krajobrazu oraz potrzeby rozwoju gospodarczego gminy. Początki ochrony przyrody na terenie naszego kraju sięgają aż średniowiecza. Pierwsze dekrety ochronne dotyczyły głównie zwierząt łownych(...)
»

Lider Polskiej Ekologii(...)

Już po raz siódmy do konkursu o prestiżową nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” stanęli ci, którzy widzą potrzebę zrównoważonego gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych w ochronie środowiska. Spośród 129 zgłoszonych przedsięwzięć, o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” ubiegają się 82 gminy oraz 47 przedsiębiorstw. Przedmiotem Konkursu są przedsięwzięcia, służące ochronie środowiska. Jego celem jest również upowszechnianie nowoczesnych (...)
»