Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje (...)

Centrum Animacji Sportu powstanie w Puszczykowie Władze podpoznańskiego Puszczykowa rozstrzygnęły przetarg na budowę elementów zagospodarowania terenu Centrum Animacji Sportu. W ramach inwestycji powstaną ciągi komunikacyjne – ścieżki dla pieszych z kostki brukowej bezfazowej oraz asfaltowe ścieżki dla rolkarzy, a także górka saneczkowa wraz ze schodami terenowymi. Ponadto teren zostanie dokładnie oświetlony. Wykonawca, którym będzie Zakład Robót Drogowych Marek Dac(...)
»

Innowacyjne termiczne prz(...)

Osad ściekowy jest produktem ubocznym, pochodzącym z instalacji oczyszczania ścieków i jest mieszaniną złożoną z wody, materii organicznej, żywych oraz martwych mikroorganizmów oraz innych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych (np. metale ciężkie, PAH itp.). Przedmiotem przekształcania termicznego jest zwykle osad ściekowy po stabilizacji oraz odwodnieniu (mechanicznym)1. Niedawna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii2 uzna(...)
»