Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak wykorzystać energię s(...)

Uprzemysłowione państwa na całym świecie borykają się z problemem zagospodarowania ogromnej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyficzna struktura fizykochemiczna sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu na najnowocześniejszych urządzeniach odwadniających zawierają ponad 70% wody. Widok ogólny suszarni (...)
»

Gorzej i drożej!(...)

Często argumenty zwolenników tzw. władztwa odpadowego budzą wręcz zażenowanie i obrażają inteligencję adresatów. Przyjrzyjmy się niektórym z nich: „że interesy przedsiębiorców nie doznają uszczerbku, gdyż gminy będą organizowały przetargi”. Będą albo nie będą. Nie po to minister Bieńkowska przysposobiła niektóre wyroki ETS, dając wytyczne, by czuć się zwolnionym z reżimu P.z.p., nie po to lobby etatystyczne prac(...)
»