Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Krajobraz kulturowy Pozna(...)

  Kultura w największym skrócie to wielopokoleniowy dorobek gatunku ludzkiego, obejmujący każdy z aspektów życia człowieka – wbrew powszechnemu rozumieniu pojęcia kultury jako sztuki, nauki i duchowości. Elementami kulturowymi są zatem zarówno sztuki piękne, jak i dorobek technologiczny. Obrazy i wynalazki. Fotografie i traktory. Sztuki teatralne i sposób wykonania widelca oraz jego używania. Kultura to wszystko, co człowiek wymyśla, wytwarza i przeka(...)
»