Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling opakowań szklan(...)

Opakowania szklane w 2002 r. stanowiły ok. 26% ogólnej masy opakowań (razem wprowadzono prawie 2,5 mln ton). Jeżeli chodzi o masę poddaną recyklingowi, opakowania szklane nie wypadają tak imponująco jak pozostałe grupy materiałowe – 15% wobec np. ponad 44% opakowań papierowych. W 2002 r. nie był to jednak wynik zły, ponieważ o 2% przekroczony został wymagany na ten rok poziom recyklingu. O ile w 2002 r. poziom zbiórki opakowań szklanych był wystarczający do zrealizowania celu, o tyle na(...)
»

Alchemia ryzyka, czyli tu(...)

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ma charakter czysto teoretyczny. Z pewnością nie został zrodzony z obserwacji rzeczywistości (istniejących dysfunkcji), a z analizy zdarzeń prawnych w rozmaitych zakątkach UE (aktów normatywnych, wyroków ETS). Gdyby zapytać, jakiej usługi nie można zamówić w reżimie Prawa zamówień publicznych (P.z.p.), projektodawcy odpowiedzą obracanym na r&o(...)
»