Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Gospodarka cyrkulacyjna a(...)

W przedstawionym ostatnio planie działań UE w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej1 znajduje się opracowanie do 2017 r. ram monitorowania gospodarki cyrkulacyjnej według wspólnej metodologii i wykorzystania jednolitych wskaźników. Już teraz warto byłoby w Polsce podjąć takie prace, aby wypracowana metodyka uwzględniała uwarunkowania naszego kraju. Jedną z najważniejszych barier rozwojowych ludzkości jest wyczerpywanie zasobów Ziemi zarówno surowcowych, jak i(...)
»

Debata w Brukseli(...)

Bez rozszerzonej odpowiedzialności producentów nie osiągniemy celów gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami 26 lutego br. wzięli udział w seminarium Komitetu Regionów w Brukseli na temat przyszłości tworzyw sztucznych w gospodarce odpadami komunalnymi w Europie. Spotkanie otworzył członek Komitetu Regionów i sprawozdawca ds. odpadów, Michel Lebrun, podkreślając, jak ważna jest rola gmin w gospodarce odpadami w dobie wyzwań go(...)
»