Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Nowe zasady rezygnacji cz(...)

Prezes jednoosobowego zarządu spółki z o.o. nie złoży już rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Składając tę rezygnację, będzie bowiem musiał jednocześnie zwołać zgromadzenie wspólników, a rezygnacja wywrze skutek dopiero z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożoną aktywność polskiego ustawodawcy na polu nowelizacji przepisów pozakodeksowego prawa spółek komunalnych. Na mocy Ustawy z (...)
»

POLLUTEC 2001(...)

4-7 grudnia targi w dziedzinie ochrony środowiska W tym roku targi POLLUTEC odbędą się w Paryżu po raz siedemnasty. Spodziewanych jest blisko 1500 wystawców z 30 krajów i 40 tys. zwiedzających. Podczas targów będzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania w konstrukcji urządzeń oraz w usługach dotyczących wszystkich dziedzin ochrony środowiska: wody i ścieków, odpadów, recyklingu, powietrza, hałasu, energii, rekultywacji gleb, czystych technologii oraz analiz, pomiarów i monitoringu.(...)
»