Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

A w kominie szurum, burum, a na polu wiatr do wtóru. A na chmurze bal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie… – można by zanucić słowa piosenki „Zielono mi” Agnieszki Osieckiej, gdy przygotowania do jubileuszowej edycji seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa idą pełną parą. W momencie, kiedy lutowe, „gardeniowe” wydanie „Zieleni Miejskiej” oddajemy do druku, licznie spływają zgłoszenia uczestników tego ważnego spotkania. Bardzo cieszy fakt, że od wielu lat (konkre(...)
»

Wielopolski sposób na pal(...)

Polski rząd nie jest ostatecznie zdecydowany, na jakich doświadczeniach oprzeć rozwój termicznego przetwarzania odpadów – skandynawskich, niemieckich, francuskich czy bardziej egzotycznych, pozaeuropejskich. Tymczasem może się okazać, że ostatnia szansa w zakresie pozyskania z UE środków finansowych na rozbudowę infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zostanie w pełni wykorzystana. Od kilkunastu lat skandynawskie rozwiązania w z(...)
»